Totale ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Totale lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico’s van stoffen": https://rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u het overzicht van alle afzonderlijke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in het Risico’s van stoffen zoeksysteem.
U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.
Lees meer over ZZS.
Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico’s van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
36861-47-9 253-242-6 (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (4-methylbenzylideenkamfer) (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (4-Methylbenzylidenecamphor) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 82
(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo[2.2.1]-2-heptanon, omvattend elk van de individuele isomeren en/of combinaties daarvan (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 82
41766-73-8 (1,1'-bifenyl)-4,4'-diamine, dihydrofluoride (1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, dihydrofluoride MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 58, 70
52754-64-0 (1,1'-bifenyl)-4,4'-diamine, monoacetaat (1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, monoacetate MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 58, 70
66836-18-8 (1,1'-bifenyl)-ar,ar',4,4'-tetramine (1,1'-biphenyl)-ar,ar',4,4'-tetramine MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 58, 70
95342-41-9 (1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 82
852541-21-0 (1R,3Z,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (1R,3Z,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 82
741687-98-9 (1R,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (1R,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 82
2440-02-0 (1R,4S,5S)-1,2,3,4,5,7,7-heptachloorbicyclo[2.2.1]hept-2-een (1R,4S,5S)-1,2,3,4,5,7,7-heptachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
115850-69-6 (1RS,2SR,5RS)-2-(4-chloorbenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazool-1- ylmethyl)cyclopentanol (1RS,2SR,5RS)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 82
115937-89-8 (1RS,2SR,5SR)-2-(4-chloorbenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazool-1- ylmethyl)cyclopentanol (1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 82
852541-30-1 (1S,3E,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4- methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (1S,3E,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4- methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 82
852541-25-4 (1S,3Z,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (1S,3Z,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 82
541-25-3 (2-Chloorethenyl)arseendichloride (2-Chloroethenyl)arsonous dichloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
40722-80-3 429-740-6 (2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride (2-chloroethyl)(3-hydroxypropyl)ammonium chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84852-39-1 284-351-7 (2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85508-45-8 287-470-2 (2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85135-77-9 285-698-7 (2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
62314-22-1 263-502-0 (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoaat (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
1782069-81-1 701-394-3 (3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 82
618-25-7 (4-((2-Amino-2-oxoethyl)amino)fenyl)arsonzuur (4-((2-Amino-2-oxoethyl)amino)phenyl)arsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
94232-26-5 303-952-8 (4-aminofenyl)arsonzuur, verbinding met piperazine (1:1) (4-aminophenyl)arsonic acid, compound with piperazine (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
105024-66-6 405-020-7 (4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan (4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
910606-39-2 (4-methylfenyl)difenyl-sulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) sulfonium, (4-methylphenyl)diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 1 mg/Nm3 13-12-2021 58
108225-03-2 402-060-7 (6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium]-formaat (6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
64436-13-1 634-697-3 (Carboxymethyl)trimethylarsonium hydroxide inner salt (Carboxymethyl)trimethylarsonium hydroxide inner salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
94113-53-8 302-587-1 (difenylarsino)dimethylgallium (diphenylarsino)dimethylgallium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
82413-20-5 428-010-4 (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
96-09-3 202-476-7 (epoxyethyl)benzeen styrene oxide Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
84852-36-8 284-348-0 (isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel (isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85166-19-4 285-909-2 (isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel (isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85508-46-9 287-471-8 (isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel (isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85551-28-6 287-592-6 (isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84852-35-7 284-347-5 (isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12275-07-9 235-549-7 (maleato)trioxotetralood (maleato)trioxotetralead MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-12-2022 15, 58
118658-99-4 401-500-5 (methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridiniumdichloridedihydrochloride (methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridinium dichloride dihydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59447-55-1 261-767-7 (pentabroomfenyl)methylacrylaat (pentabromophenyl)methyl acrylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
71411-66-0 275-370-1 (R)-12-hydroxyoliezuur, barium cadmium zout (R)-12-hydroxyoleic acid, barium cadmium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 58, 87
51594-55-9 424-280-2 (R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan R-1-chloro-2,3-epoxypropane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
5543-58-8 226-908-9 (R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
5543-57-7 226-907-3 (S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron (S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
64681-08-9 265-010-1 (S)-dichloor[2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyfosfinyl]oxy]triethylmethylammoniumaat]cadmium (S)-dichloro[2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]triethylmethylammoniumato]cadmium MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-1-2022 58, 87
70987-78-9 417-210-7 (S)-oxiraanmethanol 4-methylbenzeensulfonaat (S)-oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
421555-73-9 (thiodi-4,1-fenyleen)bis[difenyl-sulfonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene)bis[diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid Ja MVP 2 1 mg/Nm3 13-12-2021 58
75166-31-3 (αR)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal (αR)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 82
75166-30-2 (αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal (αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 82
29977-13-7 249-987-1 [[N,N'-ethyleenbis[glycinaat]](2-)-N,N',O,O']cadmium [[N,N'-ethylenebis[glycinato]](2-)-N,N',O,O']cadmium MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 58, 87
65405-96-1 265-748-4 [µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel [µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxy trinickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
38668-12-1 [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine, perchloraat [1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, perchlorate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 58, 70
23582-06-1 245-758-5 [2-(difenylarsino)ethyl]difenylfosfine [2-(diphenylarsino)ethyl]diphenylphosphine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
911027-68-4 [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]fenyl]difenyl-sulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]phenyl]diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 1 mg/Nm3 13-12-2021 58
911027-69-5 [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]fenyl]difenyl-sulfonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur (1:1) sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]phenyl]diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) Ja MVP 2 1 mg/Nm3 13-12-2021 58
5806-89-3 227-365-0 [4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazine-2-yl)amino]fenyl]arsonzuur [4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]arsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
12607-70-4 235-715-9 [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
69011-06-9 273-688-5 [ftalato(2-)]dioxotrilood [phthalato(2-)]dioxotrilead Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 58
214353-17-0 433-580-2 1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol hydrochloride [met 0,1 procent of meer 4-chlooraniline (EC-nr. 203-401-0)] 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride, [containing ≥ 0.1 % 4-chloroaniline (EC No 203-401-0)] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
244235-47-0 627-083-1 1-(2-hydroxy-5-nonyl(vertakt)-fenyl)ethanon oxime 1-(2-hydroxy-5-nonyl(branched)-phenyl)ethanone oxime MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-7-2020 58, 75
468-770-4 1-(4-butoxy-1-naftalenyl)tetrahydrothiofenium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butaansulfonaat 1-(4-butoxy-1-naphthalenyl)tetrahydrothiophenium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 58
1462414-59-0 1-(carboxymethyl)-4-[2-[4-[4-(2,2-difenylethenyl)fenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]ethenyl]-chinolinium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) quinolinium, 1-(carboxymethyl)-4-[2-[4-[4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]ethenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 1 mg/Nm3 13-12-2021 58
97416-84-7 306-832-3 1,1'-(isopropylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen] 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 14, 58
375-72-4 206-792-6 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonyl fluoride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 58, 70
34454-97-2 252-043-1 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutaan-1-sulfonamide 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutane-1-sulphonamide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 58, 70
37853-59-1 253-692-3 1,1'-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroombenzeen] 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 82
29806-76-6 1,1'-bipifenyl-4,4'-diamine, monoperchloraat 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, monoperchlorate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-1-2022 58, 70
39001-02-0 694-806-5 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
3268-87-9 694-813-3 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzodioxine 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzodioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
35822-46-9 694-835-3 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzodioxine 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
67562-39-4 694-815-4 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
55673-89-7 694-836-9 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
39227-28-6 694-767-4 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
70648-26-9 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57117-44-9 694-837-4 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57653-85-7 694-811-2 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
19408-74-3 694-810-7 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
72918-21-9 694-765-3 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
40321-76-4 1,2,3,7,8-pentachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57117-41-6 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
87-61-6 201-757-1 1,2,3-trichloorbenzeen 1,2,3-trichlorobenzene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
96-18-4 202-486-1 1,2,3-trichloorpropaan 1,2,3-trichloropropane Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
288-88-0 206-022-9 1,2,4-triazool 1,2,4-triazole Ja MVP 2 1 mg/Nm3 13-7-2021 82
120-82-1 204-428-0 1,2,4-trichloorbenzeen 1,2,4-trichlorobenzene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
3194-55-6 221-695-9 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 58
68515-51-5 271-094-0 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-10-alkyl esters 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2015
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-10-alkylesters of gemengde decyl- en hexyl- en octyl-diësters met ≥ 0,3% dihexylftalaat (EC No. 201-559-5) 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 58
71888-89-6 276-158-1 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68515-42-4 271-084-6 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68515-50-4 271-093-5 1,2-benzeendicarbonzuur, dihexyl ester, vertakte en lineaire alkylesters 1,2-benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
84777-06-0 284-032-2 1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68648-93-1 272-013-1 1,2-benzeendicarbonzuur, mengsel van decyl en hexyl en octyl diesters 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2015
96-12-8 202-479-3 1,2-dibroom-3-chloorpropaan 1,2-dibromo-3-chloropropane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
106-93-4 203-444-5 1,2-dibroomethaan 1,2-dibromoethane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
107-06-2 203-458-1 1,2-dichloorethaan 1,2-dichloroethane Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
78-87-5 201-152-2 1,2-dichloorpropaan 1,2-dichloropropane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 4-1-2017
629-14-1 211-076-1 1,2-diethoxyethaan 1,2-diethoxyethane Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
110-71-4 203-794-9 1,2-dimethoxyethaan 1,2-dimethoxyethane Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
540-73-8 1,2-dimethylhydrazine 1,2-dimethylhydrazine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
122-60-1 204-557-2 1,2-epoxy-3-fenoxypropaan phenyl glycidyl ether Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
25637-99-4 247-148-4 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclododecaan 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 58
36065-30-2 252-859-8 1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen 1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
108-70-3 203-608-6 1,3,5-trichloorbenzeen 1,3,5-trichlorobenzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59653-74-6 423-400-0 1,3,5-tris-[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H3H5H)-trion 1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6426-67-1 613-540-2 1,3,6-naftaleentrisulfonzuur, 8-hydroxy-7-((4'-((2-hydroxy-1-naftaleen)azo)-(1,1'-bifenyl)-4-yl)-azo)-, trinatriumzout 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-7-((4'-((2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo)-(1,1'-biphenyl)-4-yl)-azo)-, trisodium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 58, 70
106-99-0 203-450-8 1,3-butadieen 1,3-butadiene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
96-23-1 202-491-9 1,3-dichloor-2-propanol 1,3-dichloro-2-propanol Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
1120-71-4 214-317-9 1,3-propaansulton 1,3-propanesultone Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
57-57-8 200-340-1 1,3-propiolacton 3-propanolide Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
2475-45-8 219-603-7 1,4,5,8-tetraaminoantrachinon 1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68953-84-4 273-227-8 1,4-benzeendiamine, N,N'-gemengde fenyl- en tolylderivaten 1,4-benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivatives Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 82
764-41-0 212-121-8 1,4-dichloorbut-2-een 1,4-dichlorobut-2-ene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
123-91-1 204-661-8 1,4-dioxaan 1,4-dioxane Ja Ja gO.1 20 mg/Nm3 12-7-2021 45
4904-61-4 225-533-8 1,5,9-cyclododecatrieen 1,5,9 cyclododecatriene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
42397-64-8 636-984-9 1,6-dinitropyreen 1,6-dinitropyrene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 11, 49
42397-65-9 636-985-4 1,8-dinitropyreen 1,8-dinitropyrene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 11, 49
4808-24-6 225-368-1 10-[(dimethylthiocarbamoyl)thio]-5,10-dihydrofenarsazine 10-[(dimethylthiocarbamoyl)thio]-5,10-dihydrophenarsazine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
2865-70-5 220-684-6 10-chloor-10H-fenoxarsine 10-chloro-10H-phenoxarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
20636-48-0 14-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol 14-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
26264-02-8 247-555-7 14-(nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol 14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
34166-38-6 17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol 17-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15- pentaoxaheptadecan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
27177-01-1 17-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol 17-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 58
928049-42-7 19-[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, 19-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 1 mg/Nm3 13-12-2021 58
106-94-5 203-445-0 1-broompropaan 1-bromopropane Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
251099-16-8 1-decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, zout met 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluor-1-octaansulfonzuur (1:1) 1-decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 58
300-88-9 1-hepteen-1-arsenigzuur, 2-chloor-, monoammonium zout 1-heptene-1-arsonic acid, 2-chloro-, monoammonium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 58, 93
70-25-7 200-730-1 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
90-12-0 201-966-8 1-methylnaftaleen 1-methylnaphthalene MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-2-2022 11, 49
1072-63-5 214-012-0 1-vinylimidazool 1-vinylimidazole Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 12-10-2018
186309-28-4 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-1,3-dioxaan 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
9036-19-5 618-541-1 2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy)ethanol 2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy)ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-03-2019 58
111-41-1 203-867-5 2-(2-aminoethylamino)ethanol 2-(2-aminoethylamino)ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3147-75-9 221-573-5 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 82
36437-37-3 253-037-1 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2016
25973-55-1 247-384-8 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2015
111-77-3 203-906-6 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 2-(2-methoxyethoxy)ethanol Ja gO.2 50 mg/Nm3 8-7-2022 45
104-35-8 2-(4-nonylfenoxy)ethanol 2-(4-nonylphenoxy)ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 58
80-54-6 201-289-8 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 82
119344-86-4 438-340-0 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfoline-4-yl)fenyl]-1-butanon 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 82
85005-55-6 284-987-5 2-(isononylfenoxy)ethanol 2-(isononylphenoxy)ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 58
27986-36-3 248-762-5 2-(nonylfenoxy)ethanol 2-(nonylphenoxy)ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 58
8004-59-9 616-837-5 2,[?]-naftaleendisulfonzuur, 4-[[4-[(4-amino-1-naftaleen)azo]-1-naftaleen]azo]-, dinatriumzout 2,[?]-naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-[(4-amino-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, disodium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 58, 70
1116-54-7 214-237-4 2,2'-(nitrosoimino)bisethanol 2,2'-(nitrosoimino)bisethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
207122-16-5 2,2',3,4,4',5',6-heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 36
68631-49-2 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 36
207122-15-4 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 36
60348-60-9 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether pentabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 36
5436-43-1 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 36
926-564-6 2,2',6,6'-tetrabroom-4,4'-isopropylideendifenol, oligomerische reactieproducten met propyleenoxide en n-butylglycidylether 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with propylene oxide and n-butyl glycidyl ether MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-9-2023 14, 58
14849-23-1 238-911-2 2,2'-[ethyleenbis(oxy)]bis[1,3,2-dioxarsolaan] 2,2'-[ethylenebis(oxy)]bis[1,3,2-dioxarsolane] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
1464-53-5 215-979-1 2,2'-bioxiraan 2,2'-bioxirane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
3296-90-0 221-967-7 2,2-bis(broommethyl)propaan-1,3-diol 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 58
36483-57-5 253-057-0 2,2-dimethyl-1-propanol, tribroomderivaat 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 82
13252-13-6 236-236-8 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid Ja MVP 2 1 mg/Nm3 8-7-2019 71
799-974-4 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid, its salts and its acyl halides Ja MVP 2 1 mg/Nm3 17-7-2019
2062-98-8 218-173-8 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionyl fluoride 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Ja MVP 2 1 mg/Nm3 8-7-2019
60851-34-5 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57117-31-4 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
1746-01-6 217-122-7 2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
51207-31-9 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
96-13-9 202-480-9 2,3-dibroompropaan-1-ol 2,3-dibromopropan-1-ol Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
602-01-7 210-013-5 2,3-dinitrotolueen 2,3-dinitrotoluene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
57044-25-4 404-660-4 2,3-epoxypropaan-1-ol R-2,3-epoxy-1-propanol Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
106-91-2 203-441-9 2,3-epoxypropylmethacrylaat 2,3-epoxypropyl methacrylate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 30-05-2017
3033-77-0 221-221-0 2,3-epoxypropyl-trimethylammoniumchloride 2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-trimethylaniline Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
21436-97-5 2,4,5-trimethylanilinehydrochloride 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12505-67-8 2,4,6,8,9,10-Hexaoxa-1,3,5,7-tetraarsatricyclo[3.3.1.13,7]decaan 2,4,6,8,9,10-Hexaoxa-1,3,5,7-tetraarsatricyclo[3.3.1.13,7]decane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
732-26-3 211-989-5 2,4,6-tri-tert-butylfenol 2,4,6-tri-tert-butylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
615-05-4 210-406-1 2,4-diaminoanisool 4-methoxy-m-phenylenediamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
39156-41-7 254-323-9 2,4-diaminoanisoolsulfaat 2,4-diaminoanisole sulphate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
121-14-2 204-450-0 2,4-dinitrotolueen 2,4-dinitrotoluene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3864-99-1 223-383-8 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2016
95-80-7 202-453-1 2,4-tolueendiamine 4-methyl-m-phenylenediamine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
619-15-8 210-581-4 2,5-dinitrotolueen 2,5-dinitrotoluene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84282-36-0 282-682-1 2,6-dimethyl-4-(1-naftyl)pyryliumhexafluorarsenaat 2,6-dimethyl-4-(1-naphthyl)pyrylium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
84304-15-4 282-700-8 2,6-dimethyl-4-fenylpyryliumhexafluorarsenaat 2,6-dimethyl-4-phenylpyrylium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
606-20-2 210-106-0 2,6-dinitrotolueen 2,6-dinitrotoluene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1668-00-4 216-788-6 2,7-(bis(2-arsonofenylazo))-1,8-dihydroxynaftaleen-3,6-disulfonzuur 2,7-(bis(2-arsonophenylazo))-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
72319-19-8 2,7-naftaleendisulfonzuur, nikkel(II)zout 2,7-naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
676367-05-8 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
343934-04-3 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-rel-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-rel-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
676367-09-2 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
343934-05-4 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-rel-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-rel-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
676367-04-7 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
676367-08-1 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
676367-03-6 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
676367-07-0 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
676367-02-5 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
676367-06-9 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
3772-44-9 223-216-9 2-[[7-[(2-arsonofenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulpho-2-naftyl]azo]benzoëzuur 2-[[7-[(2-arsonophenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulpho-2-naphthyl]azo]benzoic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
20427-84-3 243-816-4 2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
27176-93-8 248-291-5 2-[2-(nonylfenoxy)ethoxy]ethanol 2-[2-(nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 58
7311-27-5 230-770-5 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 58
2315-61-9 621-341-7 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethanol 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 58
151798-26-4 420-580-2 2-[2-hydroxy-3-(2-chloorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)-carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on 2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2315-67-5 621-345-9 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-ethanol 4-tert-octylphenol monoethoxylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 58
1119449-37-4 687-832-3 2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethanol 2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
1119449-38-5 687-833-9 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
27942-27-4 248-743-1 20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol 20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 58
65455-69-8 265-785-6 20-(isononylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 20-(isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 58
27177-03-3 248-292-0 20-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 20-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 58
2497-59-8 219-682-8 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 58
27177-05-5 248-293-6 23-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosaan-1-ol 23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
14409-72-4 604-395-6 26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol 26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 58
26571-11-9 247-816-5 26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol 26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
42173-90-0 255-695-5 26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol 26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 58
65455-72-3 29-(isononylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol 29-(isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 58
27177-08-8 248-294-1 29-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosanol 29-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 58
2045-00-3 218-064-5 2-aminofenylarsenigzuur 2-aminophenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 58, 93
3846-71-7 223-346-6 2-benzotriazool-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2015
119313-12-1 404-360-3 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-10-2018
75-26-3 200-855-1 2-broompropaan 2-bromopropane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
4170-30-3 224-030-0 2-butenal crotonaldehyde MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-11-2015 9
94723-86-1 425-150-8 2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3-ylcyclohex-2-een-1-on 2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2040-90-6 433-890-8 2-chloor-6-fluorfenol 2-chloro-6-fluoro-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
110-80-5 203-804-1 2-ethoxyethanol 2-ethoxyethanol Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
111-15-9 203-839-2 2-ethoxyethylacetaat 2-ethoxyethyl acetate Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
149-57-5 205-743-6 2-ethylhexaanzuur 2-ethylhexanoic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 82, 89
24593-34-8 246-332-1 2-ethylhexaanzuur, cerium zout 2-ethylhexanoic acid, cerium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
7329-33-1 230-822-7 2-ethylhexaanzuur, chroomzout 2-ethylhexanoic acid, chromium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
19583-54-1 243-169-8 2-ethylhexaanzuur, ijzerzout 2-ethylhexanoic acid, iron salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
3164-85-0 221-625-7 2-ethylhexaanzuur, kaliumzout potassium 2-ethylhexanoate MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
22221-10-9 244-846-0 2-ethylhexaanzuur, koperzout 2-ethylhexanoic acid, copper salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
15956-58-8 240-085-3 2-ethylhexaanzuur, mangaan zout 2-ethylhexanoic acid, manganese salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
34041-09-3 251-807-1 2-ethylhexaanzuur, molybdeenzout 2-ethylhexanoic acid, molybdenum salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
7580-31-6 231-480-1 2-ethylhexaanzuur, nikkelzout 2-ethylhexanoic acid, nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 58
38584-87-1 254-020-1 2-ethylhexaanzuur, verbinding met 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) 2-ethylhexanoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
74931-55-8 278-031-6 2-ethylhexaanzuur, verbinding met 2-aminoethanol (1:1) 2-ethylhexanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
58823-74-8 261-460-8 2-ethylhexaanzuur, verbinding met tributylamine (1:1) 2-ethylhexanoic acid, compound with tributylamine (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 81, 82
85203-81-2 286-272-3 2-ethylhexaanzuur, zinkzout, basisch hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
22464-99-9 245-018-1 2-ethylhexaanzuur, zirconium zout 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 70, 82
57583-35-4 260-829-0 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate dimethyltin bis(2-ethylhexyl thioglycolate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-5-2019 16, 58
15571-58-1 239-622-4 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 58
57583-34-3 260-828-5 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- tintetradecanoaat 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-5-2019 16, 58
80387-97-9 279-452-8 2-ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]methyl]thio]acetaat 2-ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6107-83-1 629-552-6 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarboxylaat, lood(2+), trihydraat 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;lead(2+);trihydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 1-2-2022 15, 58
109-86-4 203-713-7 2-methoxyethanol ethyleenglycolmono-methylether Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
110-49-6 203-772-9 2-methoxyethylacetaat 2-methoxyethyl acetate Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
3121-61-7 221-499-3 2-methoxyethylacrylaat 2-methoxyethyl acrylate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 11-9-2020 82
1589-47-5 216-455-5 2-methoxypropanol 2-methoxypropanol Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
70657-70-4 274-724-2 2-methoxypropylacetaat 2-methoxypropyl acetate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 37
71868-10-5 400-600-6 2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
75-55-8 200-878-7 2-methylaziridine 2-methylaziridine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
693-98-1 211-765-7 2-methylimidazool 2-methylimidazole Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2020
91-57-6 202-078-3 2-methylnaftaleen 2-methylnaphthalene MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 11
91-59-8 202-080-4 2-naftylamine 2-naphthylamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 26
553-00-4 209-030-0 2-naftylamine acetaat 2-naphthylamine acetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 41
612-52-2 210-313-6 2-naftylamine hydrochloride 2-naphthylamine hydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 41
68411-33-6 685-313-6 2-nitro-1,3-benzeendiol, loodzout, basisch 1,3-benzenediol, 2-nitro-, lead salt, basic MVP 1 0,05 mg/Nm3 1-2-2022 15, 58
91-23-6 202-052-1 2-nitroanisool 2-nitroanisole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
5410-29-7 226-485-0 2-nitrofenylarsenigzuur 2-nitrophenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 58, 93
581-89-5 209-474-5 2-nitronaftaleen 2-nitronaphthalene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
79-46-9 201-209-1 2-nitropropaan 2-nitropropane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
88-72-2 201-853-3 2-nitrotolueen 2-nitrotoluene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
55525-54-7 259-695-6 3,3-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat 3,3'-(ureylenedimethylene)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl) diisocyanate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
34143-74-3 629-356-0 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecaan-1-thiol 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecane-1-thiol Ja MVP 2 1 mg/Nm3 17-5-2024 58, 70
74332-73-3 277-822-3 3,3’-dichloorbenzidine sulfaat 3,3'-dichlorobenzidine sulphate MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-2-2022 58, 70
91-94-1 202-109-0 3,3'-dichloorbenzidine 3,3'-dichlorobenzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 27
612-83-9 210-323-0 3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride 3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-2-2022 58, 70
119-90-4 204-355-4 3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-dimethoxybenzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
20325-40-0 243-737-5 3,3'-dimethoxybifenyl-4,4'-yleendiammonium dichloride 3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylenediammonium dichloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-2-2022 58, 70
610-39-9 210-222-1 3,4-dinitrotolueen 3,4-dinitrotoluene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
618-85-9 210-566-2 3,5-dinitrotolueen 3,5-dinitrotoluene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91648-64-5 293-926-1 3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol, 14-(4-nonylfenoxy)-, vertakt 3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)-, branched Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 58
5146-66-7 225-918-0 3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril 3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
3586-60-5 803-606-0 3-[(dimethylcarbamothioyl)thio]-N,N,6-trimethyl-1,5-bis(thioxo)-2,4-dithia-6-aza-3-arsaheptan-1-amine; asomaat 3-[(dimethylcarbamothioyl)thio]-N,N,6-trimethyl-1,5-bis(thioxo)-2,4-dithia-6-aza-3-arsaheptan-1-amine; asomate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
2163-77-1 218-494-3 3-amino-4-hydroxyfenylarsonzuur 3-amino-4-hydroxyphenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
132-32-1 205-057-7 3-amino-9-ethylcarbazool 3-amino-9-ethyl carbazole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15087-24-8 239-139-9 3-benzylideenkamfer 3-benzylidenecamphor Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-2-2019
1522-92-5 622-370-8 3-broom-2,2-bis(broommethyl)-1-propanol 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 82
2113-57-7 218-304-9 3-broombifenyl 3-bromobiphenyl MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-4-2023 14, 58
143860-04-2 421-150-7 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
60154-16-7 262-085-2 3-formamido-4-hydroxyfenylarsonzuur 3-formamido-4-hydroxyphenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
27569-09-1 248-532-4 3-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzeendiazoniumhexafluorarsenaat 3-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzenediazonium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
1453-58-3 215-925-7 3-methylpyrazool 3-methylpyrazole Ja MVP 2 1 mg/Nm3 12-7-2021 82
72861-06-4 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)-fenol 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
861011-60-1 854-135-2 4-(1,1,2-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,1,2-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
33104-11-9 4-(1,1,3-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,1,3-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
521947-27-3 4-(1,1,5-trimethylhexyl)fenol 4-(1,1,5-trimethylhexyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 58
37872-24-5 4-(1,1-diethylpropyl)-fenol 4-(1,1-diethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
30784-31-7 4-(1,1-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,1-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
911371-06-7 4-(1,2,2-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,2,2-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 58
854904-93-1 4-(1,2-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,2-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
911371-07-8 4-(1,3,3-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,3,3-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 58
71945-81-8 4-(1,3-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,3-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
857629-71-1 4-(1,4-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,4-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
30784-27-1 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)-fenol 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
30784-32-8 4-(1-ethyl-1-methylbutyl)-fenol 4-(1-ethyl-1-methylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
52427-13-1 257-907-1 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
861010-65-3 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)-fenol 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
854904-92-0 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)-fenol 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
5425-62-7 226-569-7 4-(2-chlooracetamido)fenylarsonzuur 4-(2-chloroacetamido)phenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
186825-36-5 635-389-1 4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)fenol 4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
142731-63-3 635-391-2 4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenol 4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 58
186825-39-8 4-(3-ethylheptaan-2-yl)fenol 4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 58
911370-98-4 4-(3-ethylpentyl)-fenol 4-(3-ethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 58
102570-52-5 4-(3-methylhexyl)-fenol 4-(3-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
6966-64-9 230-176-6 4-(4-aminofenylazo)fenylarsonzuur 4-(4-aminophenylazo)phenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
622-68-4 210-750-2 4-(4-dimethylaminofenylazo)fenylarsonzuur 4-(4-dimethylaminophenylazo)phenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
1139800-98-8 4-(4-methylhexyl)-fenol 4-(4-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 58
100532-36-3 4-(5-methylhexyl)-fenol 4-(5-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
63217-33-4 264-027-1 4-(diethylamino)-2-ethoxybenzeendiazonium hexafluorarsenaat 4-(diethylamino)-2-ethoxybenzenediazonium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
63217-32-3 264-026-6 4-(diethylamino)-2-ethoxybenzeendiazoniumhexafluorarsenaat 4-(ethylamino)-2-methylbenzenediazonium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
81121-61-1 632-855-6 4-(dimethylamino)pyridinium chloorchromaat 4-(Dimethylamino)pyridinium chlorochromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 9-1-2023 13, 58
144-87-6 205-643-2 4-(glycolloylamino)fenylarsonzuur 4-(glycolloylamino)phenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
6863-24-7 4-(heptaan-2-yl)fenol 4-(heptan-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 58
91083-54-4 623-055-8 4,14,22,32-tetrakis[4-(2-fenylpropaan-2-yl)fenoxy]-9,18,27,36,37,39,40,41-octaza-38lambda2-looddecacyclo[17.17.3.110,17.128,35.02,7.08,37.011,16.020,25.026,39.029,34]hentetraconta-1(36),2(7),3,5,8,10(41),11(16),12,14,17,19,21,23,25,27,29(34),30,32,35(40)-nonadecaeen 4,14,22,32-tetrakis[4-(2-phenylpropan-2-yl)phenoxy]-9,18,27,36,37,39,40,41-octaza-38lambda2-plumbadecacyclo[17.17.3.110,17.128,35.02,7.08,37.011,16.020,25.026,39.029,34]hentetraconta-1(36),2(7),3,5,8,10(41),11(16),12,14,17,19,21,23,25,27,29(34),30,32,35(40)-nonadecaene MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-4-2022 15, 88
77-40-7 201-025-1 4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 82
34598-33-9 252-108-4 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluorundecaanzuur 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundecanoic acid Ja MVP 2 1 mg/Nm3 17-5-2024 58, 70
1478-61-1 216-036-7 4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene] diphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 82
64049-29-2 4,4’-methylene-bis(2-chloroaniline) hydrochloride 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) hydrochloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-2-2022 58, 70
119-93-7 204-358-0 4,4'-bi-o-toluïdine 4,4'-bi-o-toluidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 24
612-82-8 210-322-5 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
64969-36-4 265-294-7 4,4'-bi-o-toluidine disulfaat [3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
74753-18-7 277-985-0 4,4'-bi-o-toluidinesulfaat 4,4'-bi-o-toluidine sulphate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
561-41-1 209-218-2 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)] 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
92-86-4 202-198-6 4,4'-dibroombifenyl 4,4'-dibromobiphenyl MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-4-2023 14, 58
6807-17-6 401-720-1 4,4-isobutylethylideendifenol 4,4-isobutylethylidenediphenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
101-14-4 202-918-9 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) 4,4'-methylenebis[2-chloroaniline] Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
101-77-9 202-974-4 4,4'-methyleendianiline 4,4'-diaminodiphenylmethane Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
838-88-0 212-658-8 4,4'-methyleendi-o-toluidine 4,4'-methylenedi-o-toluidine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
101-80-4 202-977-0 4,4'-oxydianiline 4,4'-oxydianiline Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 28
39635-79-5 254-551-9 4,4'-sulfonylbis[2,6-dibroomfenol] 4,4'-sulphonylbis[2,6-dibromophenol] MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 14, 58
80-09-1 201-250-5 4,4'-sulfonyldifenol 4,4'-sulfonyldiphenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 82
139-65-1 205-370-9 4,4'-thiodianiline 4,4'-thiodianiline Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 29
132-33-2 205-058-2 4-[(2-arsonofenyl)azo]-3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur 4-[(2-arsonophenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
1824346-00-0 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]-fenol 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 58
57321-10-5 260-678-0 44-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42-tetradecaoxatetratetracontanol 44-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42-tetradecaoxatetratetracontanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 58
618-22-4 210-541-6 4-acetamidofenylarsonzuur 4-acetamidophenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
399-95-1 402-230-0 4-amino-3-fluorfenol 4-amino-3-fluorophenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
60-09-3 200-453-6 4-aminoazobenzeen 4-aminoazobenzene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
92-67-1 202-177-1 4-aminobifenyl 4-aminobiphenyl Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1122-90-3 4-Aminofenylarsenoxide 4-Aminophenylarsenoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
92-66-0 202-176-6 4-broombifenyl 4-bromobiphenyl MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-4-2023 14, 58
104316-83-8 620-831-8 4-carboxypyridinium dichromaat 4-Carboxypyridinium dichromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 9-1-2023 13, 58
106-47-8 203-401-0 4-chlooraniline 4-chloroaniline Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
5440-04-0 226-622-4 4-chloorfenylarsonzuur 4-chlorophenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
95-69-2 202-441-6 4-chloor-o-toluïdine 4-chloro-o-toluidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3165-93-3 221-627-8 4-chloor-o-toluidine hydrochloride 4-chloro-o-toluidinium chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84304-16-5 282-701-3 4-cyclohexyl-2,6-dimethylpyryliumhexafluorarsenaat 4-cyclohexyl-2,6-dimethylpyrylium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
6465-74-3 4-heptaan-3-ylfenol 4-heptan-3-ylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 58
6465-71-0 4-heptaan-4-ylfenol 4-heptan-4-ylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 58
1987-50-4 217-862-0 4-heptylfenol 4-heptylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 58
98-14-6 202-641-3 4-hydroxyfenylarsenigzuur 4-hydroxyphenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 58, 93
27147-75-7 608-055-8 4-isododecylfenol phenol, 4-isododecyl- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 82
822-36-6 212-497-3 4-methylimidazool 4-methylimidazole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 82
92-93-3 202-204-7 4-nitrobifenyl 4-nitrobiphenyl Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
57835-92-4 678-310-6 4-nitropyreen 4-nitropyrene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 11, 49
59-89-2 627-564-6 4-nitrosomorfoline 4-nitrosomorpholine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 25-1-2024 82
84852-15-3 284-325-5 4-nonylfenol, vertakt 4-nonylphenol, branched Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 58
4-nonylfenol, vertakt en lineair 4-nonylphenol, branched and linear Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
98-73-7 202-696-3 4-tert-butylbenzoëzuur 4-tert-butylbenzoic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
98-54-4 202-679-0 4-tert-butylfenol 4-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-7-2019
288864-02-8 4-tert-heptylfenol 4-tert-heptylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 58
156609-10-8 4-t-nonylfenol-diethoxylaat 4-t-nonylphenol-diethoxylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 58
117933-89-8 5-(butan-2-yl)-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan 5-(butan-2-yl)-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 58
3697-24-3 681-936-2 5-methylchryseen 5-methylchrysene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 11, 49
602-87-9 210-025-0 5-nitroacenafteen 5-nitroacenaphthene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2015
5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-een-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2015
139-93-5 205-386-6 6,6'-dihydroxy-3,3'-diarseen-1,2-diyldianiliniumdichloride 6,6'-dihydroxy-3,3'-diarsene-1,2-diyldianilinium dichloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
119-47-1 204-327-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol p-cresol, 2,2'-methylenebis(6-tert- butyl- Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-7-2021 82
2156592-54-8 701-118-1 6-[(C10-C13)-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 82
701-162-1 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 82
701-271-4 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur, natrium en tris (2-hydroxyethyl)-ammoniumzouten 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 82
85136-74-9 400-340-3 6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril 6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
120-71-8 204-419-1 6-methoxy-m-toluïdine 6-methoxy-m-toluidine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7496-02-8 626-732-6 6-nitrochryseen 6-nitrochrysene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 12, 49
194-59-2 205-895-3 7H-dibenzo[c,g]carbazool 7H-dibenzo[c,g]carbazole MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 17
199327-61-2 429-400-7 7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)] 7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one, [containing ≥ 0.5 % formamide (EC No 200-842-0) ] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
106-87-6 203-437-7 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 12-7-2021 82
148-24-3 205-711-1 8-hydroxychinoline quinolin-8-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
578-95-0 209-434-7 9(10H)acridoon 9(10H)acridone MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 12
64741-48-6 265-048-9 Aardgas (aardolie), ruw vloeibaar mengseL Een complexe verzameling koolwaterstoffen in een gasrecyclinginstallatie door processen als afkoeling en absorptie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat hoofdzakelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C8. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Natural gas (petroleum), raw liq. mix, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a gas recycling plant by processes such as refrigeration or absorption. It consists mainly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C8.] Ja 2-12-2013 4, 66
64741-47-5 265-047-3 Aardgascondensaten (aardolie), Een complexe verzameling koolwaterstoffen in een oppervlakteseparator door middel van retrograde condensatie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot C20. Vloeibaar bij atmosferische temperatuur en druk. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Natural gas condensates (petroleum), Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a surface separator by retrograde condensation. It consists mainly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 to C20. It is a liquid at atmospheric temperature and pressure.] Ja 2-12-2013 4, 66
68919-39-1 272-896-3 Aardgascondensaten Een complexe verzameling koolwaterstoffen afgescheiden en/of gecondenseerd uit aardgas tijdens het vervoer en verzameld bij de putmond en/of uit de productie-, verzamel-, transport- en distributiepijpleidingen in putten gaswassers, enz. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C8. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Natural gas condensates, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons separated and/or condensed from natural gas during transportation and collected at the wellhead and/or from the production, gathering, transmission, and distribution pipelines in deeps, scrubbers, etc. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C8.] Ja 2-12-2013 4, 66
92045-80-2 295-463-0 Aardoliegassen vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt, C4-fractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het stankvrij maken van een vloeibaar gemaakt aardolie-gasmengseL om mercaptanen te oxideren of om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit C4-verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen. Petroleumgas Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a liquified petroleum gas mix to a sweetening process to oxidize mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of C4 saturated and unsaturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 4, 61
68514-79-4 271-058-4 Aardolieproducten hydrofiner-powerformer-reformaten De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27°C tot 210°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt Petroleum products, hydrofiner-powerformer reformates, Low boiling point cat-reformed naphtha [The complex combination of hydrocarbons obtained in a hydrofiner-powerformer process and boiling in a range of approximately 27°C to 210°C (80°F to 410°F).] Ja 2-12-2013 4, 66
68607-11-4 271-750-6 Aardolieproducten raffinaderijgassen Een complexe combinatie die voornamelijk bestaat uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Raffinaderijgas Petroleum products, refinery gases, Refinery gas [A complex combination which consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.] Ja 2-12-2013 4, 61
83-32-9 201-469-6 acenafteen acenaphthene MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 11
208-96-8 205-917-1 acenaftyleen acenaphthylene MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 11
97-44-9 202-582-3 Acetarsol Acetarsol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
534-33-8 208-597-1 Acetarsol--diethylamine (1:1) Acetarsol--diethylamine (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
5711-19-3 227-200-2 acetoxytrimethyllood acetoxytrimethylplumbane MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 15, 88
13266-07-4 654-802-6 acetoxytripropyllood plumbane, acetoxytripropyl- MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 15, 88
260-94-6 205-971-6 acridine acridine MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 12
79-06-1 201-173-7 acrylamide acrylamide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
107-13-1 203-466-5 acrylonitril acrylonitrile Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
77536-66-4 actinoliet actinolite Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 58
68477-66-7 270-747-7 Afgassen gevormd in de benzeeninstallatie. Bestaat hoofdzakelijk uit waterstof. Kan ook koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6, inclusief benzeen bevatten. Gassen (aardolie), uitstoot benzeeninstallatie, waterstofontzwavelaar, Raffinaderijgas Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurizer off, Refinery gas [Off gases produced by the benzene unit. It consists primarily of hydrogen. Carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6, including benzene, may also be present.] Ja 2-12-2013 4, 61
94551-99-2 305-445-7 afval van de opwerking van loodaccu's wastes, lead battery reprocessing MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-4-2022 15, 58
100995-81-1 309-772-6 afvalslik en bezinksel, electrolytische koper zuivering, ontkoperd, arseen-rijk. Verkregen door het centrifugeren van het de slik afscheiding aan de bases van cellen voor de ontkopering van elelctrolytische koper oplossingen. Bestaat voornamelijk uit arse Slimes and Sludges, copper electrolytic refining, decopperized, arsenic-rich. Product obtained by centrifuging the slime discharged at the bases of cells for decopperization of electrolytic copper solutions. Composed primarily of a copper powder rich in a Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
94551-87-8 305-433-1 afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
92129-57-2 295-859-3 afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
67712-00-9 266-977-2 afvalslik en bezinksel, koper zuivering. Een complexe cominatie als resultaat van de verwerking van koper anders dan elektrolytisch. Slimes and Sludges, copper refining A complex combination resulting from copper processing-other than electrolytic. Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
69012-21-1 273-721-3 afvalwater, elektrolytische oplossing voornamelijk bestaand uit cadmiumsulfaat en zwavelzuur wastewater, cadmium sulfate electrolytic, acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 58, 87
309-00-2 206-215-8 aldrin aldrin Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
959-98-8 alfa-endosulfan alpha-endosulfan Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
134237-50-6 alfa-hexabroomcyclododecaan alpha-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 58
319-84-6 206-270-8 alfa-hexachloorcyclohexaan alpha-hexachlorocyclohexane Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84988-93-2 284-881-9 Alkalisch extract, De verzameling fenolen die met isobutylacetaat worden geëxtraheerd uit het ammoniakprocesvocht dat wordt gecondenseerd uit het gas dat ontstaat bij de destructieve lage-temperatuur-destillatie (minder dan 700°C) van kool. Bestaat voornamelijk uit een mengsel van een- en tweewaardige fenolen. fenolen ammoniakprocesvochtextract Phenols, ammonia liquor ext., Alkaline Extract [The combination of phenols extracted, using isobutyl acetate, from the ammonia liquor condensed from the gas evolved in low-temperature (less than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. It consists predominantly of a reaction mass of monohydric and dihydric phenols.] Ja 2-12-2013 4, 62, 64
90640-88-3 292-610-0 Alkalisch extract, Destillaten (koolteer), lichte oliën alkalische extracten Het waterig extract uit fenololie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals verdund natriumhydroxide. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen. Distillates (coal tar), light oils, alk. exts., Alkaline Extract [The aqueous extract from carbolic oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.] Ja 2-12-2013 4, 62, 64
90640-89-4 292-611-6 Alkalisch extract, Destillaten (koolteer), naftaleenoliën alkalische extracten Het waterig extract uit naftaleenolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals verdund natriumhydroxide. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen. Distillates (coal tar), naphthalene oils, alk. exts., Alkaline Extract [The aqueous extract from naphthalene oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.] Ja 2-12-2013 4, 62, 64
65996-83-0 266-017-2 Alkalisch extract, Extracten koolteerolie, alkalische, Het extract van koolteerolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals verdund natriumhydroxide. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen. Extracts, coal tar oil alk., Alkaline Extract [The extract from coal tar oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.] Ja 2-12-2013 4, 62, 64
68815-21-4 272-361-4 Alkalisch extract, Teerzuren kresyl-, natriumzouten loogoplossingen Tar acids, cresylic, sodium salts, caustic solns., Alkaline Extract Ja 2-12-2013 4, 62, 64
68475-57-0 270-651-5 Alkanen C1-2-, Petroleumgas Alkanes, C1-2, Petroleum gas Ja 2-12-2013 4, 61
90622-53-0 292-454-3 alkanen C12-26-vertakte en niet-vertakte Alkanes, C12-26-branched and linear Ja 2-12-2013 4, 65
90622-55-2 292-456-4 Alkanen C1-4, rijk aan C3, Petroleumgas Alkanes, C1-4, C3-rich, Petroleum gas Ja 2-12-2013 4, 61
68475-58-1 270-652-0 Alkanen C2-3-, Petroleumgas Alkanes, C2-3, Petroleum gas Ja 2-12-2013 4, 61
68475-59-2 270-653-6 Alkanen C3-4-, Petroleumgas Alkanes, C3-4, petroleum gas Ja 2-12-2013 4, 61
68475-60-5 270-654-1 Alkanen C4-5-, Petroleumgas Alkanes, C4-5, Petroleum gas Ja 2-12-2013 4, 61
799-972-3 alkyleringsproducten van fenol (voornamelijk in para-positie) met C12-rijke vertakte alkylketens van oligomerisatie, omvattend individuele isomeren en/of combinaties daarvan phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-11-2022 82
590-34-1 209-678-4 Allylarsonzuur Allylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
37382-15-3 680-872-2 Aluminium gallium arsenide Aluminium gallium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
22831-42-1 245-255-0 Aluminiumarsenide Aluminium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
142844-00-6 604-314-4 aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels aluminosilicate refractory ceramic fibres Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85186-64-7 286-048-5 amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 13, 58
85029-59-0 285-084-9 amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-5-methyl-2-fenyl-3H-pyrazol-3-onaat(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoaat(2-)]chromaat(1-) amines, C10-14-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 13, 58
85186-67-0 286-051-1 amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 13, 58
85186-66-9 286-050-6 amines, C10-14-vetakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 13, 58
62037-80-3 700-242-3 ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 8-7-2019
13573-16-5 237-003-3 ammonium diamminetetrakis(thiocyanaat-N)chromaat(1-) ammonium diamminetetrakis(thiocyanato-N)chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 13, 58
68214-26-6 269-290-6 ammonium diaquabis[salicylaat(2-)-O1,O2]chromaat(1-) ammonium diaquabis[salicylato(2-)-O1,O2]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 13, 58
32680-29-8 251-151-6 Ammonium koperarsenaat Ammonium copper arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
3825-26-1 223-320-4 ammonium pentadecafluoroctaanzuur ammonium pentadecafluorooctanoate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68259-10-9 269-513-7 ammonium perfluorbutaansulfonaat ammonium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 58
3108-42-7 221-470-5 ammonium perfluordecaanzuur ammonium nonadecafluorodecanoate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
68259-08-5 269-511-6 ammonium perfluorhexaan-1-sulfonaat ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 13-12-2021 58
7784-44-3 232-067-9 ammoniumarsenaat ammonium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 58, 93
12124-97-9 235-183-8 ammoniumbromide ammonium bromide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 82
7788-98-9 232-138-4 ammoniumchromaat ammonium chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 13, 58
7789-09-5 232-143-1 ammoniumdichromaat ammonium dichromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-6-2013
13462-93-6 236-667-1 Ammoniumdiwaterstofarsenaat Ammonium dihydrogenarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
29081-56-9 249-415-0 ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat ammonium heptadecafluorooctanesulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10124-48-8 233-335-8 ammonium-kwikchloride aminomercuric chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-6-2016 43, 58
14644-70-3 Ammoniummagnesiumarsenaat Ammonium magnesium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
6130-43-4 228-098-2 ammoniumperfluorheptaanzuur ammonium perfluoroheptanoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 82
4149-60-4 ammoniumzouten van perfluornonaanzuur ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 22-2-2016
12172-73-5 amosiet amosite Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 58
anorganische arseenverbindingen inorganic arsenic compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 93
anorganische kwikverbindingen inorganic mercury compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 43, 58
anorganische loodverbindingen inorganic lead compounds MVP 1 0,05 mg/Nm3 31-05-2016
77536-67-5 anthofylliet anthophyllite Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 58
91995-14-1 295-274-3 Anthraceen olie, extractie-residu, Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de van base ontdane fractie verkregen door de destillatie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 325°C tot 365°C. Bevat voornamelijk antraceen fenantreen en alkylderivaten daarvan. antraceenolie, zuur extract Anthracene oil, acid ext., Anthracene Oil Extract Residue [A complex combination of hydrocarbons from the base-freed fraction obtained from the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 325 °C to 365 °C (617 °F to 689 °F). It contains predominantly anthracene and phenanthrene and their alkyl derivatives.] Ja 2-12-2013 4, 64
135821-74-8 anti-dodecachloorpentacyclooctadecadieen anti-dodecachloropentacyclooctadecadiene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-5-2019 58
64475-90-7 264-904-9 Antimoonarseenoxide Antimony arsenic oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
28980-47-4 249-347-1 Antimoonarsenaat Antimony arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
68951-38-2 273-156-2 Antimoonoxide (Sb2O3), gemengd met arseenoxide (As2O3) Antimony oxide (Sb2O3), mixed with arsenic oxide (As2O3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
120-12-7 204-371-1 antraceen anthracene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
90640-80-5 292-602-7 antraceenolie anthracene oil Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 64
91995-17-4 295-278-5 antraceenolie, antraceenpasta, lichte destillatiefracties anthracene oil, anthracene paste, distn. lights Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 62, 64
90640-81-6 292-603-2 antraceenolie, fractie [De antraceenrijke vaste stof die wordt verkregen door de kristallisatie en centrifugatie van antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit antraceen carbazool en fenantreen. antraceenolie, antraceenpasta] anthracene oil fraction [The anthracene-rich solid obtained by the crystallization and centrifuging of anthracene oil. It is composed primarily of anthracene, carbazole and phenanthrene.]. anthracene oil, anthracene paste Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 62, 64
90640-82-7 292-604-8 antraceenolie, fractie [De olie die resteert na de verwijdering, door middel van een kristallisatieproces, van een antraceenrijke vaste stof (antraceenpasta) uit antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit aromatische verbindingen met twee, drie of vier ringen] anthracene oil, anthracene-low, anthracene Oil Fraction [The oil remaining after the removal, by a crystallization process, of an anthracene-rich solid (anthracene paste) from anthracene oil. It is composed primarily of two, three and four membered aromatic compounds.] Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 62, 64
91995-15-2 295-275-9 antraceenolie, fractie [Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hoge-temperatuur-teer, met een kooktraject van ongeveer 330 °C tot 350 °C. Bevat hoofdzakelijk antraceen carbazool en fenantreen] anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction. anthracene Oil Fraction [a complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by the crystallization of anthracene oil from bituminous high temperature tar and boiling in the range of 330°C to 350°C (626°F to 662°F). It contains chiefly anthracene, carbazole and phenanthrene.] Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 62, 64
91995-16-3 295-276-4 antraceenolie, fractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hoge-temperatuur-teer, met een kooktraject van ongeveer 350 °C tot 360 °C. Bevat hoofdzakelijk antraceen carbazool en fenantreen. antraceenolie, antraceenpasta, carbazoolfractie anthracene oil, anthracene paste, carbazole fraction, anthracene Oil Fraction [a complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by crystallization of anthracene oil from bituminous coal high temperature tar and boiling in the approximate range of 350°C to 360°C (662°F to 680°F). It contains chiefly anthracene, carbazole and phenanthrene.] Ja 2-12-2013 4, 62, 64
92061-92-2 295-505-8 antraceenolie, fractie, Het residu van de fractionele destillatie van ongezuiverd antraceen met een kooktraject van ongeveer 340 °C tot 400 °C. Bestaat voornamelijk uit tri- en polycyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen. residuen (koolteer), antraceenolie, destillatie- Residues (coal tar), anthracene oil distn., Anthracene Oil Fraction [The residue from the fraction distillation of crude anthracene boiling in the approximate range of 340°C to 400°C (644°F to 752°F). It consists predominantly of tri- and polynuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 4, 62, 64
84-65-1 201-549-0 antrachinon anthraquinone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
68783-00-6 272-175-3 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een aromatisch concentraat, verkregen door het toevoegen van water aan zwaar nafteen-houdend destillaat-solventextract en extractiesolvent. Extracten (aardolie), zwaar nafteen-houdend destillaatsolvent-, aromaatconcentraat Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. conc., Distillate aromatic extract (treated) [An aromatic concentrate produced by adding water to heavy naphthenic distillate solvent extract and extraction solvent.] Ja 2-12-2013 4, 63
90641-09-1 292-633-6 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van een solventextract van licht paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C17 tot en met C26, met een kooktraject van ongeveer 280°C tot 400°C. Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaat solvent-, met waterstof behandeld Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons produced by treating a light paraffinic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C26 and boiling in the range of approximately 280 °C to 400 °C (536 °F to 752 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
90641-08-0 292-632-0 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van een solventextract van zwaar paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C21 tot en met C33, met een kooktraject van ongeveer 350°C tot 480°C. Extracten (aardolie), zwaar paraffinehoudend destillaat solvent-, met waterstof behandeld Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons produced by treating a heavy paraffinic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C21 through C33 and boiling in the range of approximately 350 °C to 480 °C (662 °F to 896 °F). Ja 2-12-2013 4, 63
100684-02-4 309-672-2 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een fractie uit de destillatie van een extract dat is herwonnen door solventextracie van het lichte paraffinehoudende bij aftoppen verkregen aardoliedestillaat, behandeld met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bevat voornamelijk aromatische koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C32. Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaat-solvent-, met koolstof behandeld Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction from distillation of an extract recovered by solvent extraction of light paraffinic top petroleum distillate treated with activated charcoal to remove traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C32.] Ja 2-12-2013 4, 63
100684-03-5 309-673-8 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een fractie uit de destillatie van een extract teruggewonnen door solventextractie van lichte paraffinehoudende afgetopte aardoliedestillaten behandeld met bleekaarde teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C32. Extracten (aardolie), lichte paraffinehoudend destillaat-solvent-, met klei behandeld Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction from distillation of an extract recovered by solvent extraction of light paraffinic top petroleum distillates treated with bleaching earth to remove traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C32.] Ja 2-12-2013 4, 63
91995-76-5 295-339-6 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een fractie uit de destillatie van een extract uit de solventextractie van lichte paraffinehoudende topdestillaten uit aardolie dat is onderworpen aan een zuivering met zwavelzuur. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C32. Extracten (aardolie), paraffinehoudend licht destillaat solvent-, zuurbehandeld Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction of the distillation of an extract from the solvent extraction of light paraffinic top petroleum distillates that is subjected to a sulfuric acid refining. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C32.] Ja 2-12-2013 4, 63
91995-73-2 295-335-4 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het extract uit solventextractie van tussendestillaat van paraffinehoudende topsolvent dat is behandeld met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C36. Extracten (aardolie), waterstofbehandeld paraffinehoudend licht destillaat solvent- Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvent, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from solvent extraction of intermediate paraffinic top solvent distillate that is treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C36.] Ja 2-12-2013 4, 63
68814-89-1 272-342-0 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het extract van een solventextractie van zware paraffine-houdend destillaat. Extracten (aardolie), zware paraffinehoudende destillaten solvent-gedeasfalteerd Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction of heavy paraffinic distillate.] Ja 2-12-2013 4, 63
91995-75-4 295-338-0 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door behandeling van het, uit een solventextractieproces verkregen extract met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator onder omstandigheden die primair gericht zijn op de verwijdering van zwavelverbindingen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6-voudig gecondenseerde ringen. Extracten (aardolie), nafteenhoudend licht destillaat solvent-, waterstofontzwaveld Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurized, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating the extract, obtained from a solvent extraction process, with hydrogen in the presence of a catalyst under conditions primarily to remove sulfur compounds. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30. This stream is likely to contain 5 wt.% or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 22, 63
90641-07-9 292-631-5 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een solventextract van zwaar nafteenhoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, vormt een voltooide olie met een viscositeit van ten minste 19 cSt bij 40°C. Extracten (aardolie), zwaar nafteenhoudend destillaat solvent-, met waterstof behandeld Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a heavy naphthenic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil of at least 19cSt at 40 °C (100 SUS at 100 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
91995-79-8 295-342-2 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie uit lichte vacuumgasoliën uit vacuümgasoliën uit aardolie en behandeld met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C30. Extracten (aardolie), lichte vacuümgasoliesolvent-, waterstofbehandeld Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons, obtained by solvent extraction from light vacuum petroleum gas oils and treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.] Ja 2-12-2013 4, 63
91995-77-6 295-340-1 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie van een paraffinehoudend licht destillaat en wordt behandeld met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C40 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 1°CSt bij 40°C. Extracten (aardolie), paraffinehoudend licht destillaat solvent-, waterstofontzwaveld Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurized, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of a light paraffin distillate and treated with hydrogen to convert the organic sulfur to hydrogen sulfide which is eliminated. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C40 and produces a finished oil with a viscosity of greater than 10cSt at 40 °C.] Ja 2-12-2013 4, 63
100684-04-6 309-674-3 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie van lichte vacuümgasolie uit aardolie, behandeld met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C30. Extracten (aardolie), lichte vacuüm-, gasoliesolvent-, behandeld met koolstof Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of light vacuum petroleum gas oil treated with activated charcoal for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.] Ja 2-12-2013 4, 63
100684-05-7 309-675-9 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie van lichte vacuümgasoliën uit aardolie, behandeld met bleekaarde teinende sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C30. Extracten (aardolie), lichte vacuümgasoliesolvent-, behandeld met klei Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of light vacuum petroleum gas oils treated with bleaching earth for removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.] Ja 2-12-2013 4, 63
92704-08-0 296-437-1 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6-voudig gecondenseerde ringen. Extracten (aardolie), zwaar paraffinehoudend destillaat solvent-, met klei behandeld Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contact or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50. This stream is likely to contain 5 wt.% or more 4-6 membered ring aromatic hydrocarbons.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 22, 63
93763-10-1 297-827-4 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C50 en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan 19 cSt bij 40°C. Extracten (aardolie), zwaar nafteenhoudend destillaat solvent-, waterstofontzwaveld Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurized, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum stock by treating with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of greater than 19cSt at 40 °C.] Ja 2-12-2013 4, 63
68783-04-0 272-180-0 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het extract van de herextractie van solventgeraffineerd zwaar paraffinehoudend destillaat. Bestaat uit verzadigde en aromatische koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50. Extracten (aardolie), solvent-geraffineerde zwaar paraffinehoudend destillaat-solvent- Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from the re-extraction of solvent-refined heavy paraffinic distillate. It consists of saturated and aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.] Ja 2-12-2013 4, 63
68131-49-7 268-618-5 Aromatische koolwaterstoffen C6-10-, met zuur behandeld geneutraliseerd Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Aromatic hydrocarbons, C6-10, acid-treated, neutralized, Low boiling point naphtha - unspecified Ja 2-12-2013 4, 66
90989-41-6 292-697-5 Aromatische koolwaterstoffen C6-10, rijk aan C8, Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie Aromatic hydrocarbons, C6-10, C8-rich, Light Oil Redistillate, low boiling Ja 2-12-2013 4, 62
68475-70-7 270-658-3 Aromatische koolwaterstoffen C6-8-, afkomstig van pyrolysaat van nafta-raffinaat, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door pyrolysefractionering bij 816°C van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C8, inclusief benzeen. Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt Aromatic hydrocarbons, C6-8, naphtha-raffinate pyrolyzate-derived, Low boiling point thermally cracked naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation pyrolysis at 816°C (1500°F) of naphtha and raffinate. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C8, including benzene.] Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 20, 66
93571-75-6 297-401-8 Aromatische koolwaterstoffen C7-12-, rijk aan C8, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door afscheiding van de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12 (hoofdzakelijk C8) en kan niet-aromatische koolwaterstoffen bevatten beide met een kooktraject van ongeveer 130°C tot 200°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt Aromatic hydrocarbons, C7-12, C8-rich, Low boiling point cat-reformed naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by separation from the platformate-containing fraction. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 (primarily C8) and can contain nonaromatic hydrocarbons, both boiling in the range of approximately 130°C to 200°C (266°F to 392°F).] Ja 2-12-2013 4, 66
90989-42-7 292-698-0 Aromatische koolwaterstoffen C7-8-, dealkyleringsproducten destillatieresiduen Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Aromatic hydrocarbons, C7-8, dealkylation products, distn. residues, Low boiling point naphtha - unspecified Ja 2-12-2013 4, 66
91995-18-5 295-279-0 Aromatische koolwaterstoffen C8-, afkomstig uit katalytische reforming, Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt Aromatic hydrocarbons, C8, catalytic reforming-derived, Low boiling point cat-reformed naphtha Ja 2-12-2013 4, 66
90989-38-1 292-694-9 Aromatische koolwaterstoffen C8-, Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie Aromatic hydrocarbons, C8, Light Oil Redistillate, high boiling Ja 2-12-2013 4, 62
90989-39-2 292-695-4 Aromatische koolwaterstoffen C8-10, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Aromatic hydrocarbons, C8-10, Low boiling point naphtha - unspecified Ja 2-12-2013 4, 66
91995-20-9 295-281-1 Aromatische koolwaterstoffen C8-9, bijproduct koolwaterstofhars-polymerisatie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verdamping onder vacuüm van oplosmiddel uit gepolymeriseerde koolwaterstofhars. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 en C9, met een kooktraject van ongeveer 120°C tot 215°C. Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie Aromatic hydrocarbons, C8-9, hydrocarbon resin polymn. by-product, Light Oil Redistillate, high boiling [A complex combination of hydrocarbons obtained from the evaporation of solvent under vacuum from polymerized hydrocarbon resin. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C9 and boiling in the range of approximately 120°C to 215°C (248°F to 419°F).] Ja 2-12-2013 4, 62
92062-36-7 295-551-9 Aromatische koolwaterstoffen C9-12, benzeendestillatie, Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie Aromatic hydrocarbons, C9-12, benzene distn., Light Oil Redistillate, high boiling Ja 2-12-2013 4, 62
98072-36-7 308-487-4 aromatische koowaterstoffen, destillatie residue, rijk aan naftaleen aromatic hydrocarbons, distn. residues, naphthalene-rich MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 81, 83
98-50-0 202-674-3 Arsanilic acid Arsanilic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
7440-38-2 231-148-6 arseen arsenic Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 93
1303-32-8 627-949-9 Arseen disulfide Arsenic disulfide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
1303-33-9 215-117-4 Arseen sulfide Arsenic sulfide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
1303-34-0 625-728-1 Arseen sulfide (As2S5) Arsenic sulfide (As2S5) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
56320-22-0 Arseen sulfide (AsS2) Arsenic sulfide (AsS2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
87198-15-0 Arseen tetrachloride fluoride Arsenic tetrachloride fluoride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
56729-51-2 Arseen tetrasulfide Arsenic tetrasulfide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
7784-45-4 232-068-4 Arseen trijodide Arsenic triiodide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
12044-50-7 629-626-8 arseen(V)oxide hydraat arsenic(V) oxide hydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 58, 93
7784-33-0 232-057-4 arseenbromide arsenicbromide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 58, 93
17522-78-0 Arseenchloride (AsCl) Arsenic chloride (AsCl) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
41996-37-6 Arseenchloride (AsCl2) Arsenic chloride (AsCl2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
85561-28-0 Arseenhoudend zuur, kobalt(2+) zout Arsenenous acid, cobalt(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
85561-29-1 Arseenhoudend zuur, mangaan(2+)zout Arsenenous acid, manganese(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
333-25-5 Arseenoxide, dichloor(2-chloorovinyl)- Arsine oxide, dichloro(2-chlorovinyl)- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
951-957-4 arseenoxides, bismut-ijzer-antimoonoxides, natriumaluminiumfluoride, zinksulfaat, terugwinningsproducten uit koper- en zink-stof arsenic oxides, bismuth iron antimony oxides, sodium aluminium fluoride, zinc sulphate, recovery products from copper and zinc dusts Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 58, 93
22441-45-8 Arseenpentachloride Arsenic pentachloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
12626-31-2 arseenselenide Arsenic selenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
7784-34-1 232-059-5 arseentrichloride arsenic chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 58, 93
1327-53-3 215-481-4 arseentrioxide diarsenic trioxide Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 58, 93
arseenverbindingen arsenic compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 93
7778-39-4 231-901-9 arseenzuur arsenic acid Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 58, 93
127795-79-3 Arseenzuur (H3AsO4), ammoniumzout (2:1) Arsenic acid (H3AsO4), ammonium salt (2:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
13702-38-0 Arseenzuur (H3AsO4), bismutzout (1:1) Arsenic acid (H3AsO4), bismuth salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
30621-31-9 Arseenzuur (H3AsO4), calciumzout (2:3), dihydraat arsenic acid (H3AsO4), calcium salt(2:3), dihydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
89067-81-2 Arseenzuur (H3AsO4), calciumzout (4:5) Arsenic acid (H3AsO4), calcium salt (4:5) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
85949-61-7 Arseenzuur (H3AsO4), calciumzout (7:10) Arsenic acid (H3AsO4), calcium salt (7:10) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
21093-83-4 Arseenzuur (H3AsO4), dipotassiumzout Arsenic acid (H3AsO4), dipotassium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
7774-41-6 ARSEENZUUR (H3ASO4), HEMIHYDRAAT ARSENIC ACID (H3ASO4), HEMIHYDRATE Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
29871-10-1 Arseenzuur (H3AsO4), kobalt(2+) zout Arsenic acid (H3AsO4), cobalt(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
13464-31-8 Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (1:1) Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
76407-89-1 Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (2:3) Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (2:3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
13478-34-7 Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (2:3), tetrahydraat Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (2:3), tetrahydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
102525-64-4 Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (4:1) Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (4:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
89054-01-3 Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (4:5) Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (4:5) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
120119-64-4 Arseenzuur (H3AsO4), lood(2+)zout (2:3), tetrahydraat Arsenic acid (H3AsO4), lead(2+) salt (2:3), tetrahydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
89054-03-5 arseenzuur (H3AsO4), lood(2+)zout (4:5) Arsenic acid (H3AsO4), lead(2+) salt (4:5) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
33940-95-3 Arseenzuur (H3AsO4), lood(4+)zout (2:1), monohydraat Arsenic acid (H3AsO4), lead(4+) salt (2:1), monohydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
10102-48-4 Arseenzuur (H3AsO4), lood(4+)zout (3:2) Arsenic acid (H3AsO4), lead(4+) salt (3:2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
21480-65-9 Arseenzuur (H3AsO4), magnesiumzout (2:3) Arsenic acid (H3AsO4), magnesium salt (2:3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
102110-21-4 310-019-9 Arseenzuur (H3AsO4), magnesiumzout, mangaan-gedoteerd Arsenic acid (H3AsO4), magnesium salt, manganese-doped Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
16331-85-4 677-899-7 Arseenzuur (H3AsO4), monocesiumzout Arsenic acid (H3AsO4), monocesium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
164170-84-7 Arseenzuur (H3AsO4), monokaliumzout, 1/5-hydraat Arsenic acid (H3AsO4), monopotassium salt, 1/5hydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
13464-33-0 Arseenzuur (H3AsO4), zinkzout (1:1) Arsenic acid (H3AsO4), zinc salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
53404-12-9 Arseenzuur, (H3-As-O4), lood(4+) zout (4:3) Arsenic acid, (H3-As-O4), lead(4+) salt (4:3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
94854-78-1 Arseenzuur, ammoniumkoperzout Arsenenous acid, ammonium copper salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
94854-80-5 Arseenzuur, ammoniumzinkzout Arsenenous acid, ammonium zinc salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
76871-66-4 Arseenzuur, cadmium neodymium(3+) zout (5:1:1) Arsenenous acid, cadmium neodymium(3+) salt (5:1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
84953-43-5 Arseenzuur, cadmiumzout Arsenenous acid, cadmium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
10103-62-5 233-287-8 Arseenzuur, calciumzout Arsenic acid, calcium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
13464-39-6 Arseenzuur, calciumzout (1:2) Arsenic acid, calcium salt (1:2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
15194-98-6 Arseenzuur, calciumzout (2:1) Arsenenous acid, calcium salt (2:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
13466-06-3 Arseenzuur, dinatriumzout Arsonic acid, disodium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
24343-41-7 Arseenzuur, galliumzout (1:1) Arsenous acid, gallium salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
60168-33-4 Arseenzuur, ijzer(3+)zout (1:1) Arsenous acid, iron(3+) salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
29871-13-4 249-916-4 Arseenzuur, koper(2+)zout Arsenic acid, copper(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
73156-86-2 Arseenzuur, koper(2+)zout, hydraat, (2:3:3) Arsenous acid, copper(2+) salt, hydrate, (2:3:3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
10103-61-4 233-286-2 Arseenzuur, koperzout Arsenic acid, copper salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
82980-40-3 Arseenzuur, kwik(2+) zout Arsenenous acid, mercury(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
76871-65-3 Arseenzuur, lutetium(3+)zout Arsenenous acid, lutetium(3+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
6423-72-9 Arseenzuur, methyl-, calciumzout (1:1) Arsonic acid, methyl-, calcium salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
33972-75-7 Arseenzuur, methyl-, ijzerzout (9CI) Arsonic acid, methyl-, iron salt (9CI) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
54058-01-4 Arseenzuur, monoammoniumzout Arsonic acid, monoammonium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
10103-60-3 Arseenzuur, mononatriumzout Arsenic acid, monosodium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
33992-49-3 Arseenzuur, nikkel(2+) zout Arsenenous acid, nickel(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
86859-92-9 Arseenzuur, praseodymium(3+)zout Arsenenous acid, praseodymium(3+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
93080-00-3 Arseenzuur, tinzout Arsonic acid, tin salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
92278-94-9 Arseenzuur, titaanzout Arsenous acid, titanium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
36267-15-9 Arseenzuur, trikaliumzout Arsenous acid, tripotassium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
33382-64-8 Arseenzuur, trikoper(1+)zout Arsenous acid, tricopper(1+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
37337-11-4 Arseenzuur, trikoper(1+)zout, geammoniseerd Arsenous acid, tricopper(1+) salt, ammoniated Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
69507-43-3 Arseenzuur, zilver(1+) zout Arsenenous acid, silver(1+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
28837-97-0 Arseenzuur, zinkzout (2:3) Arsenous acid, zinc salt (2:3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
12344-68-2 Arsenaalsulfide (As2S4) Arsenic sulfide (As2S4) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
12523-20-5 Arsenaalzuur, antimoon(3+)zout (1:1) Arsenous acid, antimony(3+) salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
12005-86-6 624-772-9 Arsenaat(1-), hexafluoro-, natrium (1:1) Arsenate(1-), hexafluoro-, sodium (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
138608-19-2 630-782-4 Arsenazo III natrium Arsenazo III sodium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
85906-44-1 Arseneenzuur, rubidiumzout Arsenenous acid, rubidium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
83877-96-7 Arsenenzuur, antimoon(3+)zout Arsenenous acid, antimony(3+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
16973-45-8 Arsenicum(5 ) hexafluoride Arsenic(5 ) hexafluoride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
12777-38-7 Arsenicumoxide Arsenic oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
13768-07-5 arseniet Arsenenous acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
13464-58-9 Arsenigzuur Arsenous acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
73688-85-4 620-678-7 arsenigzuur, [4-[[4-(dimethylamino)fenyl]azo]fenyl]-, monohydrochloride arsonic acid, [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]phenyl]-, monohydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 58, 93
88442-64-2 Arseninezuur (H3AsO4), koper(2+)zout (1:1), sesquihydraat Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (1:1), sesquihydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
7645-25-2 Arseninezuur (H3AsO4), loodzout Arsenic acid (H3AsO4), lead salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
86859-93-0 Arseninezuur, cerium(3+)zout Arsenenous acid, cerium(3+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
82005-78-5 Arseninezuur, cesiumzout Arsenenous acid, cesium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
72845-34-2 Arseninezuur, lithiumzout Arsenenous acid, lithium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
100822-74-0 Arseninezuur, lood(2+)zout (1:1) Arsenous acid, lead(2+) salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
76871-63-1 Arseninezuur, neodymium(3+) zout Arsenenous acid, neodymium(3+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
10326-24-6 Arseninezuur, zinkzout Arsenenous acid, zinc salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
12414-94-7 Arsenopyriet, kobalthoudend Arsenopyrite, cobaltoan Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
7784-42-1 232-066-3 arsine arsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 58, 93
40334-69-8 Arsine, bis(2-chloorvinyl)chloor- Arsine, bis(2-chlorovinyl)chloro- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
593-89-5 695-189-5 Arsine, dichloormethyl- Arsine, dichloromethyl- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
40334-70-1 Arsine, tris(2-chlooretheenyl)- Arsine, tris(2-chloroethenyl)- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
12044-79-0 Arsino, thioxo Arsino, thioxo- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
36465-76-6 Arsonaat Arsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
109882-46-4 Arsonzuur, lood(2+)zout (1:1) Arsonic acid, lead(2+) salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
6379-37-9 Arsonzuur, methyl-, samengevoegd met 1-octanamine (1:1) Arsonic acid, methyl-, compd. with 1-octanamine (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
12774-48-0 Arsoraan, pentahydroxy-, koper(2+)zout (1:2) Arsorane, pentahydroxy-, copper(2+) salt (1:2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
119-96-0 204-361-7 Arsthinol Arsthinol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 58, 93
1332-21-4 asbest asbestos Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019
asbest amfibolen asbestos amphibole Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 58
12001-29-5 601-650-3 asbest chrysotiel asbestos, chrysotile Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 58
68049-83-2 620-425-0 azafenidin azafenidin Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
5743-04-4 611-525-5 azijnzuur, cadmiumzout, dihydraat acetic acid, cadmium salt, dihydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-1-2022 58, 87
6080-56-4 612-031-2 azijnzuur, lood(2+) zout, trihydraat acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 1-2-2022 15, 58
151-56-4 205-793-9 aziridine ethyleneimine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
103-33-3 203-102-5 azobenzeen azobenzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
41083-11-8 255-209-1 azocyclotin azocyclotin MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-4-2014 17
123-77-3 204-650-8 azodicarbonamide diazene-1,2-dicarboxamide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
azokleurstoffen op basis van benzidine benzidine based azo dyes Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
azokleurstoffen op basis van o-dianisidine o-dianisidine based azo dyes Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
azokleurstoffen op basis van o-tolidine o-tolidine based dyes Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10294-40-3 233-660-5 bariumchromaat barium chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 13, 58
13701-59-2 237-222-4 bariumdiboortetraoxide Barium diboron tetraoxide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 82
51404-69-4 257-175-3 basisch azijnzuur loodzout acetic acid, lead salt, basic Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 58
94733-15-0 305-594-8 Basisolie - niet gespecificeerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door deparaffinering met solvent van het destillatieresidu van waterstofgekraakte aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C18 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 370°C tot 550°C. smeeroliën (aardolie), C18-40, met solvent van was ontdaan waterstofgekraakt uit destillaat verkregen Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent deparaffination of the distillation residue from hydrocracked petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C18 through C40 and boiling in the range of approximately 370 °C to 550 °C (698 °F to 1022 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
94733-08-1 305-588-5 Basisolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), solvent-geraffineerde met waterstof behandelde zware fracties, gehydrogeneerd Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenated, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 4, 63
90640-96-3 292-618-4 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die natuurlijk uit de behandeling van van was ontdaan licht paraffinehoudend destillaat met natuurlijke of gemodificeerde klei in hetzij een contact- dan wel een filtratieproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende, met klei behandeld Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of dewaxed light paraffinic distillate with natural or modified clay in either a contacting or percolation process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30.] Ja 2-12-2013 4, 63
90640-97-4 292-620-5 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van een van was ontdaan licht paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende, met waterstof behandeld Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons produced by treating a dewaxed light paraffinic distillate with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30.] Ja 2-12-2013 4, 63
90640-95-2 292-617-9 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van van was ontdaan zwaar paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50. koolwaterstoffen C20-50-, met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende, met waterstof behandeld Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons produced by treating dewaxed heavy paraffinic distillate with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.] Ja 2-12-2013 4, 63
97675-87-1 307-661-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van een solvent-gedeasfalteerd kleverig residu met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C17 tot en met C30, met een kooktraject van ongeveer 300°C tot 400°C. Het vormt een voltooide olie met een viscositeit van 4cSt bij ongeveer 100°C. koolwaterstoffen C17-30-, waterstofbehandeld solvent-gedeasfalteerd residu van de atmosferische destillatie, lichte destillatiefracties Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lights, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the treatment of a solvent deasphalted short residue with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C30 and boiling in the range of approximately 300 °C to 400 °C (572 °F to 752 °F). It produces a finished oil having a viscosity of 4cSt at approximately 100 °C (212 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
97722-06-0 307-755-8 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen door de katalytische behandeling met waterstof van een met solvent gedeasfalteerd kleverig residu met een viscositeit van 8cSt bij ongeveer 100°C. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C17 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 300°C tot 500°C. koolwaterstoffen C17-40-, waterstofbehandeld solvent-gedeasfalteerd destillatieresidu, lichte vacuümdestillatiefracties Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lights, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the catalytic hydrotreatment of a solvent deasphalted short residue having a viscosity of 8cSt at approximately 100 °C (212 °F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C40 and boiling in the range of approximately 300 °C to 500 °C (592 °F to 932 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
64741-97-5 265-098-1 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het raffinaat uit een solventextractieproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), solventgeraffineerde lichte nafteenhoudende Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-45-6 265-147-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of en filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met klei behandelde lichte nafteenhoudende Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 4, 63
90640-94-1 292-616-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door behandeling van van was ontdaan zwaar paraffinehoudend destillaat met een neutrale of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende, met klei behandeld Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating dewaxed heavy paraffinic distillate with neutral or modified clay in either a contacting or percolation process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-37-6 265-138-8 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. destillaten (aardolie), met klei behandelde lichte paraffinehoudende Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-36-5 265-137-2 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. destillaten (aardolie), met klei behandelde zware paraffinehoudende Distillates (petroleum), clay-treated paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 4, 63
91995-54-9 295-316-0 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator en verwijdering van de aromatische koolwaterstoffen door solventextractie. Bestaat voornamelijk uit naftenische koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30 en vormt een voltooide olie met een viscositeit tussen 13 en 15 cSt bij 40°C. destillaten (aardolie), solventgeraffineerde nafteenhoudende lichte, waterstofbehandeld Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst and removing the aromatic hydrocarbons by solvent extraction. It consists predominantly of naphthenic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of between 13-15cSt at 40 °C.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-53-6 265-156-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte nafteenhoudende Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-55-8 265-158-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-54-7 265-157-1 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-52-5 265-155-0 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware nafteenhoudende Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 4, 63
97488-74-9 307-011-2 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een gehydrogeneerd aardoliedestillaat met een solvent. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C19 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 390°C tot 550°C. destillaten (aardolie), solventgezuiverde gehydrogeneerde zware fractie Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavy, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons, obtained by the treatment of a hydrogenated petroleum distillate with a solvent. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C19 through C40 and boiling in the range of approximately 390 °C to 550 °C (734 °F to 1022 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
100684-38-6 309-711-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van met solvent van was ontdane residu-oliën uit aardolie met bleekaarde teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. residu-oliën (aardolie), behandeld met klei en met solvent van was ontdaan Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxed, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of solvent-dewaxed petroleum residual oils with bleaching earth for the removal of trace polar constituents and impurities.] Ja 2-12-2013 4, 63
100684-37-5 309-710-8 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van met solvent van was ontdane residu-oliën uit aardolie met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. residu-oliën (aardolie), behandeld met koolstof en met solvent van was ontdaan Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxed, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of solvent-dewaxed petroleum residual oils with activated charcoal for the removal of trace polar constituents and impurities.] Ja 2-12-2013 4, 63
97488-73-8 307-010-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de solventbehandeling van een distillaat van met waterstofgekraakte aardolie destillaten. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C18 tot en met C27, met een kooktraject van ongeveer 370°C tot 450°C. destillaten (aardolie), waterstofgekraakte solventgezuiverde lichte fractie Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined light, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the solvent treatment of a distillate from hydrocracked petroleum distillates. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C18 through C27 and boiling in the range of approximately 370 °C to 450 °C (698 °F to 842 °F.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-56-9 265-159-2 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verwijdering van normale paraffinen uit een aardolie-fractie door solventkristallisatie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C . destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex comination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 4, 63
92061-86-4 295-499-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verwijdering van paraffinen met solvent uit het residu van de destillatie van met zuur behandelde, met waterstof gekraakte zware paraffinen kokend ongeveer boven 380°C. residu-oliën (aardolie), met waterstof gekraakt met zuur behandeld met solvent van was ontdaan Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxed, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons produced by solvent removal of paraffins from the residue of the distillation of acid-treated, hydrocracked heavy paraffins and boiling approximately above 380 °C (716 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
97722-10-6 307-760-5 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door extractie van de aromaten uit een licht naftenisch destillaat met een viscositeit van 16cSt bij 40°C. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C14 tot en met C29, met een kooktraject van ongeveer 250°C tot 425°C. koolwaterstoffen C14-19-, solvent-geëxtraheerde lichte naftenische Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of the aromatics from a light naphthenic distillate having a viscosity of 16cSt at 40 °C (104 °F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C14 through C29 and boiling in the range of approximately 250 °C to 425 °C (482 °F to 797 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
97722-09-3 307-758-4 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door extractie van de aromaten uit een licht naftenisch destillaat met een viscositeit van 9,5 cSt bij 40°C. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C27, met een kooktraject van ongeveer 240°C tot 400°C. koolwaterstoffen C13-27-, solvent-geëxtraheerde lichte naftenische Hydrocarbons, C13-27, solvent-extd. light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of the aromatics from a light naphthenic distillate having a viscosity of 9.5cSt at 40 °C (104 °F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C27 and boiling in the range of approximately 240 °C to 400 °C (464 °F to 752 °F.] Ja 2-12-2013 4, 63
90640-92-9 292-614-2 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het verwijderen van was uit een licht paraffinehoudend destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C30 en vormt een voltooide olie met een viscositeit kleiner dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), complexe van was ontdane lichte paraffinehoudende Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by dewaxing light paraffinic distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 4, 63
90640-91-8 292-613-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het verwijderen van was uit een zwaar paraffinehoudend destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50 en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan of gelijk aan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), complexe van was ontdane zware paraffinehoudende Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinci, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by dewaxing heavy paraffinic distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of equal to or greater than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 4, 63
93572-43-1 297-474-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door raffinage van ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit aromaten naftenen en paraffinen en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 23cSt bij 40°C. smeeroliën (aardolie), basisoliën paraffine-houdende Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by refining of crude oil. It consists predominantly of aromatics, naphthenics and paraffinics and produces a finished oil with a viscosity of 120 SUS at 100 °F (23cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 4, 63
101316-70-5 309-875-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van atmosferische destillatieresiduen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C17 tot en met C32 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 17cSt tot 23cSt bij 40°C. smeeroliën (aardolie), C17-32-, solventgeëxtraheerd van was ontdaan gehydrogeneerd Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C32 and produced a finished oil with a viscosity in the order of 17cSt to 23cSt at 40 °C (104 °F.] Ja 2-12-2013 4, 63
101316-71-6 309-876-1 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van atmosferische destillatieresiduen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C35 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 37 cSt tot 44 cSt bij 40°C. smeeroliën (aardolie), C20-35,- solventgeëxtraheerd van was ontdaan gehydrogeneerd Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C35 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 37cSt to 44cSt at 40 °C (104 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
101316-72-7 309-877-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van residuen van de atmosferische destillatie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C24 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit tussen 16 cSt en 75 cSt bij 40°C. smeeroliën (aardolie), C24-50, solvent-geëxtraheerd van was ontdaan gehydrogeneerd Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C24 through C50 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 16cSt to 75cSt at 40 °C (104 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
101316-69-2 309-874-0 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van vacuümdestillatieresiduen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 32cSt tot 37cSt bij 100°C. smeeroliën (aardolie), C groter dan 25, solventgeëxtraheerd gedeasfalteerd van was ontdaan gehydrogeneerd Lubricating oils (petroleum), C >25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 32cSt to 37cSt at 100 °C (212 °F).] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-75-2 265-179-1 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van niet-vertakte paraffinekoolwaterstoffen als vaste stof door behandeling met een agens zoals ureum. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. nafteenhoudende oliën (aardolie), complexe van was ontdane zware Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavy, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removing straight chain paraffin hydrocarbons as a solid by treatment with an agent such as urea. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil having a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-63-8 265-167-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van normale paraffinen uit een aardoliefractie door solventkristallisatie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die niet minder is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware nafteenhoudende Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 . through C50 and produces a finished oil of not less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-65-0 265-169-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van normale paraffinen uit een aardoliefractie door solventkristallisatie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die niet minder is dan 19 cSt bij 40°C. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane paraffinehoudende Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity not less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 4, 63
91995-39-0 295-300-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de intensieve behandeling van een van was ontdaan destillaat door hydrogenering in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C25 tot en met C39 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 44 cSt bij 50°C. destillaten (aardolie), van was ontdane zware paraffinehoudende, met waterstof behandeld Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from an intensive treatment of dewaxed distillate by hydrogenation in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C25 through C39 and produces a finished oil with a viscosity of approximately 44 cSt at 50 °C.] Ja 2-12-2013 4, 63
91995-40-3 295-301-9 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een intensieve behandeling van een van was ontdaan destillaat door hydrogenering in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C21 tot en met C29 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 13 cSt bij 50°C. destillaten (aardolie), van was ontdane paraffinehoudende lichte, met waterstof behandeld Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from an intensive treatment of dewaxed distillate by hydrogenation in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C21 through C29 and produces a finished oil with a viscosity of approximately 13 cSt at 50 °C.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-69-4 265-173-9 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. nafteenhoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane lichte Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed light, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-70-7 265-174-4 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. paraffinehoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane zware Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-71-8 265-176-5 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. paraffineoliën (aardolie), katalytisch van was ontdane lichte Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-68-3 265-172-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. nafteenhoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane zware Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 4, 63
64742-76-3 265-180-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit lager dan 19 cSt bij 40°C. Bevat naar verhouding weinig gew