tembotrion | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:12 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tembotrion

Stofgegevens

 
Stofnaam
tembotrion
Engelse naam
tembotrione
CAS-nummer
335104-84-2
EG-nummer
608-879-8
Aquo-code
tembtone
SIKB-id
5112
Synoniem
2-{2-chloor-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoorethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexaan-1,3-dion
2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione
Molecuulformule
C17-H16-Cl-F3-O6-S
SMILES
CS(c1c(COCC(F)(F)F)c(Cl)c(C(C2C(=O)CCCC2=O)=O)cc1)(=O)=O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:12 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:12 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tembotrion
(335104-84-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,32 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 0,32 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,32 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 0,32 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,032 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 0,032 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,032 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 0,032 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

157:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

159:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

161:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

163:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:12 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:12 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
tembotrion
(335104-84-2)
Specifieke naam op SZW-lijst tembotrion (ISO); 2-{2-chloor-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoorethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexaan-1,3-dion
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten