Dashboard Risico's van Stoffen

Zoeksysteem Risico's van stoffen

Zoek
Zoek stoffen
Zoek voor één of meerdere stoffen informatie over normen, ZZS status, ADR en andere stoffenlijsten of gevaarsindelingen.
Zoek stoffen
Download
Bekijk ZZS-lijsten
Het RIVM heeft als hulpmiddel alle Zeer Zorgwekkende Stoffen uit het zoeksysteem bij elkaar gezet. Je kunt hier de lijsten bekijken en downloaden.
Bekijk ZSS Lijsten
Kompas
ZZS-navigator
De Zeer Zorgwekkende Stoffen Navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk bij welke activiteit(en) een ZZS kan worden gebruikt of geëmitteerd.
Naar ZZS-navigator
Similarity
Similarity tool
De ZZS similarity tool voorspelt of de chemische structuur van een stof vergelijkbaar is met de structuur van ZZS. Structurele gelijkenis kan een indicatie zijn voor vergelijkbare Zeer Zorgwekkende eigenschappen.
ZZS similarity tool
Trechter
PBT & PMT screening tool
De PBT en PMT screening tool voorspelt de persistentie (P), bioaccumulatie (B), mobiliteit (M) en humane toxiciteit (T) van stoffen op basis van modellen.
PBT & PMT screening tool