actinoliet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Actinoliet

Stofgegevens

 
Stofnaam
actinoliet
Engelse naam
actinolite
CAS-nummer
77536-66-4
Aquo-code
actnlt
SIKB-id
256
Synoniem
groene asbest
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Chemische stofgroep
asbestvezels
asbest amfibolen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII actinoliet
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII

Toelichtende voetnoten

1:

asbestvezels

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur -
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

behoort tot asbest amfibolen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
Specifieke naam CMR asbest
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten