actinoliet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Actinoliet

Stofgegevens

 
Stofnaam
actinoliet
Engelse naam
actinolite
CAS-nummer
77536-66-4
Aquo-code
actnlt
SIKB-id
256
Synoniem
groene asbest
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
asbestvezels
ZZS minerale vezels
asbest amfibolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
asbest amfibolen
(behoort tot asbest )
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen )
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 13-03-2019
13-03-2019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
asbest amfibolen
(behoort tot asbest )
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen )
Stofklasse voor luchtemissies sA.1 sA.1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
asbest amfibolen
(behoort tot asbest )
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen )
Specifieke naam op REACH bijlage XVII asbestvezels
actinoliet
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII
REACH Bijlage XVII

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

asbestvezels

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen )
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur -
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

behoort tot asbest amfibolen

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
asbest amfibolen
(behoort tot asbest )
UN-nummer 2212
Benaming en beschrijving 3.1.2 ASBEST, AMFIBOOL (amosiet, tremoliet, actinoliet, anthofylliet, crocidoliet)
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 168 274 542
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 PP37
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
deze zijde boven
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten