Bezinkselolie uit paraffinewas, bezinkselolie (aardolie), met water behandeld Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bezinkselolie uit paraffinewas, bezinkselolie (aardolie), met water behandeld

 

Stofgegevens

CAS-nummer
92045-12-0
EG-nummer
295-394-6

Engelse naam
Foots oil (petroleum), hydrotreated, Foots oil
Synoniemen
Foots oil (petroleum), hydrotreated
Foots oil
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Bezinkselolie uit paraffinewas, bezinkselolie (aardolie), met water behandeld
(92045-12-0)
Specifieke naam op ZZS
Bezinkselolie uit paraffinewas, bezinkselolie (aardolie), met water behandeld
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Bezinkselolie uit paraffinewas, bezinkselolie (aardolie), met water behandeld
(92045-12-0)
Specifieke naam CMR
Bezinkselolie uit paraffinewas, bezinkselolie (aardolie), met water behandeld
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid