cristoballiet Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

cristoballiet

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14464-46-1
EG-nummer
238-455-4

Engelse naam
cristobalite
Synoniemen
siliciumdioxide
silica (respirabel stof, kristallijn)
silicium(di)oxide - cristoballiet
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
respirabel kristallijn silicastof cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Specifieke naam op ZZS
cristoballiet (als respirabele stof)
Datum toevoeging
19-5-2021
19-5-2021

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
respirabel kristallijn silicastof cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Stofklasse voor luchtemissies
sA.1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm respirabel kristallijn silicastof cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,075 mg/m3
0,075 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
respirabel kristallijn silicastof cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Specifieke naam op SZW-lijst
silica (respirabel stof, kristallijn)
silica (respirabel stof, kristallijn)
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Specifieke naam ECHA
Cristobalite
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid