silicium(di)oxide - cristoballiet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Silicium(Di)Oxide - Cristoballiet

Stofgegevens

 
Stofnaam
silicium(di)oxide - cristoballiet
Engelse naam
cristobalite
CAS-nummer
14464-46-1
EG-nummer
238-455-4
Synoniem
siliciumdioxide
cristoballiet
silica (respirabel stof, kristallijn)
respirabel kristallijn silicastof
Molecuulformule
O2Si
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van silicium(di)oxide - cristoballiet
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
respirabel kristalijn silicastof
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
respirabel kristalijn silicastof silicium(di)oxide - cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristalijn silicastof
Stofklasse voor luchtemissies sA.1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS geidentificeerd omdat in EU verordening 2017/2398/CE staat dat er voldoende bewijs is dat respirabel kristallijn silicastof carcinogeen is

2:

Deze stof wordt als ZZS geidentificeerd omdat in EU verordening 2017/2398/CE staat dat er voldoende bewijs is dat respirabel kristallijn silicastof carcinogeen is

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde

2:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm silicium(di)oxide - cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristalijn silicastof
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,075 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Voor respirabel stof

Geplaatst op B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
respirabel kristalijn silicastof silicium(di)oxide - cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristalijn silicastof
Specifieke naam op SZW-lijst silica (respirabel stof, kristallijn)
silica (respirabel stof, kristallijn)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285
Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten