respirabel kristallijn silicastof Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 18:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Respirabel Kristallijn Silicastof

 
Stofgegevens
Stofnaam respirabel kristallijn silicastof
Engelse naam respirable crystalline silica dust
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem crystalline silica: quartz (SiO2); [1] tridymite; [2] cristobalite; [3]
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
cristoballiet
kwarts
tridymiet
silicavezels, met name cristoballiet en tridymiet

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 18:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
respirabel kristallijn silicastof cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
silicavezels, met name cristoballiet en tridymiet
(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
tridymiet
(15468-32-3)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Specifieke naam op ZZS cristoballiet (als respirabele stof) kwarts (als respirabele stof) silicavezels, met name cristoballiet en tridymiet tridymiet (als respirabele stof)
Datum toevoeging 19-5-2021
19-5-2021
19-5-2021
31-10-2023
19-5-2021
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS geidentificeerd omdat in EU verordening 2017/2398/CE staat dat er voldoende bewijs is dat respirabel kristallijn silicastof carcinogeen is

2:

Deze stof wordt als ZZS geidentificeerd omdat in EU verordening 2017/2398/CE staat dat er voldoende bewijs is dat respirabel kristallijn silicastof carcinogeen is

3:

Deze stof wordt als ZZS geidentificeerd omdat in EU verordening 2017/2398/CE staat dat er voldoende bewijs is dat respirabel kristallijn silicastof carcinogeen is

4:

Deze stof wordt als ZZS geidentificeerd omdat in EU verordening 2017/2398/CE staat dat er voldoende bewijs is dat respirabel kristallijn silicastof carcinogeen is

5:

Deze stof wordt als ZZS geidentificeerd omdat in EU verordening 2017/2398/CE staat dat er voldoende bewijs is dat respirabel kristallijn silicastof carcinogeen is

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde

2:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde

3:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde

4:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde

5:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 18:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm respirabel kristallijn silicastof cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
tridymiet
(15468-32-3)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,075 mg/m3 0,075 mg/m3 0,075 mg/m3 0,075 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect

Respirabele fractie

2:

Geplaatst op B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect

Respirabele fractie

3:

Geplaatst op B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect

Respirabele fractie

4:

Geplaatst op B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect

Respirabele fractie

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 18:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
respirabel kristallijn silicastof cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
tridymiet
(15468-32-3)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Specifieke naam op SZW-lijst silica (respirabel stof, kristallijn)
silica (respirabel stof, kristallijn)
silica (respirabel stof, kristallijn)
silica (respirabel stof, kristallijn)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten