silicium(di)oxide - kwarts | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Silicium(Di)Oxide - Kwarts

Stofgegevens

 
Stofnaam
silicium(di)oxide - kwarts
Engelse naam
quartz (SiO2)
CAS-nummer
14808-60-7
EG-nummer
238-878-4
Aquo-code
SiO2
SIKB-id
4656
Synoniem
siliciumdioxide, kwartszand
kwarts
silica (respirabel stof, kristallijn)
respirabel kristallijn silicastof
Molecuulformule
O2-Si
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van silicium(di)oxide - kwarts
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
silicium(di)oxide - kwarts
(14808-60-7)
Stofklasse voor luchtemissies sA.2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm silicium(di)oxide - kwarts
(14808-60-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,075 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Voor respirabel stof

Geplaatst op B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
silicium(di)oxide - kwarts
(14808-60-7)
Specifieke naam op SZW-lijst silica (respirabel stof, kristallijn)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten