kwarts Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kwarts

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14808-60-7
EG-nummer
238-878-4

Engelse naam
quartz (SiO2)
Synoniemen
siliciumdioxide, kwartszand
silica (respirabel stof, kristallijn)
silica (kwarts) als respirabel stof, met uitsluiting van silicavezels
zand en andere siliciumverbindingen, met uitzondering van kristallijne of vezelvormige verbindingen
silicium(di)oxide - kwarts
Aquo-code
SiO2
SIKB-id
4656
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
respirabel kristallijn silicastof kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Specifieke naam op ZZS
kwarts (als respirabele stof)
Datum toevoeging
19-5-2021
19-5-2021

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
respirabel kristallijn silicastof kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Stofklasse voor luchtemissies
sA.2
Emissiegrenswaarde
0,5 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm respirabel kristallijn silicastof kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,075 mg/m3
0,075 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
respirabel kristallijn silicastof kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Specifieke naam op SZW-lijst
silica (respirabel stof, kristallijn)
silica (respirabel stof, kristallijn)
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Specifieke naam ECHA
Quartz (SiO2)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid