respirabel kristallijn silicastof Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

respirabel kristallijn silicastof

 

Stofgegevens

Engelse naam
respirable crystalline silica dust
Synoniem
crystalline silica: quartz (SiO2); [1] tridymite; [2] cristobalite; [3]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
respirabel kristallijn silicastof cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
silicavezels, met name cristoballiet en tridymiet
(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
tridymiet
(15468-32-3)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Specifieke naam op ZZS
cristoballiet (als respirabele stof)
kwarts (als respirabele stof)
silicavezels, met name cristoballiet en tridymiet
tridymiet (als respirabele stof)
Datum toevoeging
19-5-2021
19-5-2021
19-5-2021
31-10-2023
19-5-2021

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm respirabel kristallijn silicastof cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
tridymiet
(15468-32-3)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,075 mg/m3
0,075 mg/m3
0,075 mg/m3
0,075 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
respirabel kristallijn silicastof cristoballiet
(14464-46-1)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
kwarts
(14808-60-7)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
tridymiet
(15468-32-3)

(behoort tot respirabel kristallijn silicastof)
Specifieke naam op SZW-lijst
silica (respirabel stof, kristallijn)
silica (respirabel stof, kristallijn)
silica (respirabel stof, kristallijn)
silica (respirabel stof, kristallijn)
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid