2,6-dimethyl-4-fenylpyryliumhexafluorarsenaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-dimethyl-4-fenylpyryliumhexafluorarsenaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
84304-15-4
EG-nummer
282-700-8

Engelse naam
2,6-dimethyl-4-phenylpyrylium hexafluoroarsenate
Molecuulformule
C13-H13-As-F6-O
SMILES
F[As-](F)(F)(F)(F)F.CC1=CC(=CC(C)=[O+]1)C1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2,6-dimethyl-4-fenylpyryliumhexafluorarsenaat
(84304-15-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
2,6-dimethyl-4-fenylpyryliumhexafluorarsenaat
(84304-15-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid