poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxy-, vertakt Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxy-, vertakt

 

Stofgegevens

EG-nummer
932-688-1

Engelse naam
poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxy-, vertakt
(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

OSPAR
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Specifieke naam op OSPAR
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Zweden)

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
4-nonylfenol, vertakt en niet-vertakt, geëthoxyleerd [stoffen met een vertakte en/of niet-vertakte alkylketen met een koolstofgetal van 9, op positie 4 covalent gebonden aan fenol, geëthoxyleerd, waaronder UVCB-stoffen, duidelijk gedefinieerde stoffen, polymeren en homologen vallen, met inbegrip van elk afzonderljik isomeer en/of combinaties van afzonderlijke isomeren]
Verbod en vrijstelling volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid