geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/27/2023 om: 7:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Geëthoxyleerd Lineair En Vertakt 4-Nonylfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Engelse naam
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
4-nonylfenol, vertakt en niet-vertakt, geëthoxyleerd
stoffen met een vertakte en/of niet-vertakte alkylketen met een koolstofgetal van 9, op positie 4 covalent gebonden aan fenol, geëthoxyleerd, waaronder UVCB-stoffen, duidelijk gedefinieerde stoffen, polymeren en homologen vallen, met inbegrip van elk afzonderlijk isomeer en/of combinaties van afzonderlijke isomeren
ethoxylated branched and linear 4-nonylphenol
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
nonylfenolpolyglycolether
nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd
2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
geëthoxyleerd 4-nonylfenol
20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol
vertakt, geëthoxyleerd 4-nonylfenol
2-(4-nonylfenoxy)ethanol
26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol
2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol
17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol
geëthoxyleerd isononylfenol
4-t-nonylfenol-diethoxylaat
14-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol
14-(nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol
2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethanol
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol
26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol
ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, vertakt
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/27/2023 om: 7:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol 14-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol
(20636-48-0)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
14-(nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol
(26264-02-8)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol
(34166-38-6)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
2-(4-nonylfenoxy)ethanol
(104-35-8)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol
(20427-84-3)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
(7311-27-5)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethanol
(1119449-37-4)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol
(1119449-38-5)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol
(27942-27-4)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol
(14409-72-4)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol
(26571-11-9)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
4-t-nonylfenol-diethoxylaat
(156609-10-8)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, vertakt
(91673-24-4)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
geëthoxyleerd 4-nonylfenol
(26027-38-3)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
geëthoxyleerd isononylfenol
(37205-87-1)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd
(68412-54-4)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
nonylfenolpolyglycolether
(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
vertakt, geëthoxyleerd 4-nonylfenol
(127087-87-0)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
13-1-2022
13-1-2022
13-1-2022
11-1-2022
13-1-2022
11-1-2022
13-1-2022
13-1-2022
11-1-2022
11-1-2022
13-1-2022
13-1-2022
13-1-2022
11-1-2022
13-1-2022
12-11-2019
13-1-2022
11-1-2022
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol 14-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol
(20636-48-0)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
14-(nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol
(26264-02-8)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol
(34166-38-6)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
2-(4-nonylfenoxy)ethanol
(104-35-8)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol
(20427-84-3)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
(7311-27-5)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethanol
(1119449-37-4)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol
(1119449-38-5)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol
(27942-27-4)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol
(14409-72-4)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol
(26571-11-9)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
4-t-nonylfenol-diethoxylaat
(156609-10-8)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, vertakt
(91673-24-4)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
geëthoxyleerd 4-nonylfenol
(26027-38-3)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
geëthoxyleerd isononylfenol
(37205-87-1)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd
(68412-54-4)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
nonylfenolpolyglycolether
(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
vertakt, geëthoxyleerd 4-nonylfenol
(127087-87-0)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 4-Nonylfenol, vertakt en niet-vertakt, geëthoxyleerd [stoffen met een vertakte en/of niet-vertakte alkylketen met een koolstofgetal van 9, op positie 4 covalent gebonden aan fenol, geëthoxyleerd, waaronder UVCB-stoffen, duidelijk gedefinieerde stoffen, polymeren en homologen vallen, met inbegrip van elk afzonderljik isomeer en/of combinaties van afzonderlijke isomeren]
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

3:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

4:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

5:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

6:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

7:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

8:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

9:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

10:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

11:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

12:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

13:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

14:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

15:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

16:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

17:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

18:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 3/27/2023 om: 7:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/27/2023 om: 7:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten