ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd behoort tot ZZS fenolen

tonen verbergen

4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd behoort tot ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten