ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

nonylfenolpolyglycolether behoort tot ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

tonen verbergen

nonylfenolpolyglycolether behoort tot ZZS fenolen

tonen verbergen

nonylfenolpolyglycolether behoort tot ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten