ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht voor branche 3.7.9 Ziekenhuis

Download als Excel bestand

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS acetamides

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS acrylaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS beryllium en berylliumverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS boorverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS butadienen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS fenolen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS formamides

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS ftalaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS glycol ethers

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS hydrazines

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS kobaltverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS kwik en kwikverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS lood en loodverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS minerale vezels

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS organotinverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS steenkoolderivaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS aardoliederivaten

Gebruik verwacht