ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van het unifiner-ontzwavelingsproces. Bestaat uit waterstofsulfide, methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), destillaat, unifiner-ontzwaveling, stripperuitstoot, Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten