ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht voor branche 3.8.4 Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat en carrosseriebouw

Download deze lijst

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS acrylaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS boorverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS butadienen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS fenolen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS ftalaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS glycol ethers

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS kobaltverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS lood en loodverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS nikkel en nikkelverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS nitrotoluenen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS organotinverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS steenkoolderivaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS aardoliederivaten

Emissie verwacht