dinoseb | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dinoseb

Stofgegevens

 
Stofnaam
dinoseb
Engelse naam
dinoseb
CAS-nummer
88-85-7
EG-nummer
201-861-7
Aquo-code
Dnsb
SIKB-id
671
Molecuulformule
C10-H12-N2-O5
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van dinoseb
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
herbiciden
Lijst ZZS
Lijst CMR
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
dinoseb
(88-85-7)
Specifieke naam op ZZS dinoseb; 6-(1-methylpropyl)-2,4-dinitrofenol
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dinoseb
(88-85-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dinoseb
(88-85-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,34
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,0003 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,3 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,003 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,003 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,0003 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
dinoseb
(88-85-7)
Specifieke naam CMR 6-(1-methylpropyl)-2,4-dinitrofenoL dinoseb
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten