ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegende C11 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 205°C tot 400°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde middenfractie behoort tot ZZS aardoliederivaten