flufenoxuron | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 5:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Flufenoxuron

Stofgegevens

 
Stofnaam
flufenoxuron
CAS-nummer
101463-69-8
EG-nummer
417-680-3
Aquo-code
flufnxrn
SIKB-id
3810
Synoniem
flufenoxuron / 1-(4-(2-chloor-α,α,α-p-trifluortolyloxy)-2-fluorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzolyl)ureum
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
fenylureas
chloorfenylureas

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 5:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 5:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm flufenoxuron
(101463-69-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 3,2E-04 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 4,3E-04 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 3,2E-05 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 4,3E-05 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 5:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 5:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
flufenoxuron
(101463-69-8)
Specifieke naam op SZW-lijst flufenoxuron / 1-(4-(2-chloor-α,α,α-p-trifluortolyloxy)-2-fluorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzolyl)ureum
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten