nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 22:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Nonylfenolethoxylaat Met 1-2 Ethoxymonomeren (NPEO1+2)

Stofgegevens

 
Stofnaam
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2)
Stofafkorting
NPEO1+2
Engelse naam
nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers (NPEO1+2)
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
fenolen
alkylfenolethoxylaten
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 22:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII a) nonylfenol, b) nonylfenolethoxylaten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 46. nonylfenol en nonylfenolethoxylaten

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 22:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,44
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,11 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,12 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,0012 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 150 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 1,5 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 1,5 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,0011 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 22:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 22:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten