nonylfenolethoxylaten | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Nonylfenolethoxylaten

Stofgegevens

 
Stofnaam
nonylfenolethoxylaten
Stofafkorting
NPEs
Engelse naam
nonylphenolethoxylates and related substances
CAS-nummer
9016-45-9
EG-nummer
500-024-6
Aquo-code
NPEO1
SIKB-id
4286
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
alkylfenolen
fenolen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C)
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8)
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2)
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8)

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op ZZS nonylfenolethoxylaten; NPEs
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Stofklassen voor luchtemissies
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII a) nonylfenol, b) nonylfenolethoxylaten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 46. nonylfenol en nonylfenolethoxylaten

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten