nonylfenolethoxylaten | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Nonylfenolethoxylaten

Stofgegevens

 
Stofnaam
nonylfenolethoxylaten
Stofafkorting
NPEs
Engelse naam
nonylphenolethoxylates and related substances
CAS-nummer
9016-45-9
EG-nummer
500-024-6
Aquo-code
NPEO1
SIKB-id
4286
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C)
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8)
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2)
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8)
14-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol
14-(nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol
23-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosaan-1-ol
3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol, 14-(4-nonylfenoxy)-, vertakt
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8) (NPEO>8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) (NPEO1+2)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C) (NPEO1+2C))
(behoort tot nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) (NPEO3-8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
2009 (Zweden)
2009 (Zweden)
2009 (Zweden)
2009 (Zweden)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8) (NPEO>8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) (NPEO1+2)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C) (NPEO1+2C))
(behoort tot nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) (NPEO3-8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,76 3,44 2,47 3,13
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 10 µg/l 0,11 µg/l 1 µg/l 13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 10 µg/l 0,12 µg/l 1,0 µg/l 14 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 2900 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 8700 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 29 µg/kg 1,5 µg/kg 1,5 µg/kg 45 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,10 µg/l 0,0011 µg/l 0,010 µg/l 0,13 µg/l
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 52 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten