nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8)

 

Stofgegevens

Stofafkorting
NPEO3-8
Engelse naam
nonylphenolethoxylate with 3-8 ethoxymonomers (NPEO3-8)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
alkylfenolethoxylaten
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) (NPEO3-8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

OSPAR
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) (NPEO3-8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Specifieke naam op OSPAR
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Zweden)
2009 (Zweden)

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) (NPEO3-8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
a) nonylfenol, b) nonylfenolethoxylaten
a) nonylfenol, b) nonylfenolethoxylaten
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) (NPEO3-8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
52 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
3,13
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
14 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
8700 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
45 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid