nonylfenolethoxylaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 03:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

nonylfenolethoxylaten

 
Stofgegevens
Stofnaam nonylfenolethoxylaten
Stofafkorting NPEs
Engelse naam nonylphenolethoxylates and related substances
CAS-nummer 9016-45-9
EG-nummer 500-024-6
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code NPEO1
SIKB-id 4286
Synoniem nonylphenol, ethoxylated
geëthoxyleerd nonylfenol
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C)
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8)
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2)
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8)
23-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosaan-1-ol
geëthoxyleerd nonylfenol (polymeer)
geëthoxyleerd nonylfenol (EO = 4)
geëthoxyleerd nonylfenol (EO = 10)
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 03:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8) (NPEO>8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) (NPEO1+2)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C) (NPEO1+2C))
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) (NPEO3-8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
2009 (Zweden)
2009 (Zweden)
2009 (Zweden)
2009 (Zweden)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

3:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

4:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 03:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8) (NPEO>8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) (NPEO1+2)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C) (NPEO1+2C))
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) (NPEO3-8)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 52 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,76 3,44 2,47 3,13
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 10 µg/l 0,11 µg/l 1 µg/l 13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 10 µg/l 0,12 µg/l 1,0 µg/l 14 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 2900 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 8700 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 29 µg/kg 1,5 µg/kg 1,5 µg/kg 45 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,10 µg/l 0,0011 µg/l 0,010 µg/l 0,13 µg/l

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 03:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam ECHA Nonylphenol, ethoxylated
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 17 mei 2022