23-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosaan-1-ol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 5:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

23-(Nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosaan-1-Ol

Stofgegevens

 
Stofnaam
23-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosaan-1-ol
Engelse naam
23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol
CAS-nummer
27177-05-5
EG-nummer
248-293-6
Aquo-code
NPEO8
SIKB-id
4292
nonylfenolethoxylaten

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 5:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op ZZS nonylfenolethoxylaten; NPEs
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII a) nonylfenol, b) nonylfenolethoxylaten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 46. nonylfenol en nonylfenolethoxylaten

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 5:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 52 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 5:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 5:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten