geëthoxyleerd nonylfenol (polymeer) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

geëthoxyleerd nonylfenol (polymeer)

 

Stofgegevens

EG-nummer
938-618-6

Engelse naam
nonylphenol, ethoxylated (polymer)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
nonylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
geëthoxyleerd nonylfenol (polymeer)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Specifieke naam op ZZS
nonylfenolethoxylaten; NPEs
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Datum toevoeging
2-12-2013
13-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
geëthoxyleerd nonylfenol (polymeer)
(behoort tot nonylfenolethoxylaten)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

OSPAR
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op OSPAR
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Zweden)

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
a) nonylfenol, b) nonylfenolethoxylaten
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
52 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid