tetramethyllood Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tetramethyllood

 

Stofgegevens

CAS-nummer
75-74-1
EG-nummer
200-897-0
UN-nummer
1649
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
tetramethyl lead
Synoniem
tetramethyl lood
Molecuulformule
C4-H12-Pb
SMILES
C[Pb](C)(C)C
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, organisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
tetramethyllood
(75-74-1)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
tetramethyllood
(75-74-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
tetramethyllood
(75-74-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetramethyllood
(75-74-1)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
200 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
tetramethyllood
(75-74-1)
Specifieke naam CMR
loodverbindingen, tenzij elders in deze bijlage vermeld
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
tetramethyllood
(75-74-1)
Specifieke naam op SZW-lijst
tetramethyl lood
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
tetramethyllood
(75-74-1)
Specifieke naam ECHA
Tetramethyllead
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
tetramethyllood
(75-74-1)
UN-nummer 1649
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF (tetraethyllood, tetramethyllood)
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TT6 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
tetramethyllood
(75-74-1)
UN-nummer 1649
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF (tetraethyllood, tetramethyllood)
GEVI-code 66
Stofindeling weg en spoor LT1
Stofindeling water LNR

Voetnoten