tributyl(vinyl)tin Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tributyl(vinyl)tin

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7486-35-3
EG-nummer
231-291-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
tributylvinylstannane
Molecuulformule
C14-H30-Sn
SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS organotinverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
tributyltin verbindingen tributyl(vinyl)tin
(7486-35-3)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege KRW
Datum toevoeging
2-12-2013
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
tributyltin verbindingen tributyl(vinyl)tin
(7486-35-3)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
tributyltin verbindingen
Specifieke naam op KRW
tributyltinverbindingen
Geplaatst als

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
tributyltin verbindingen tributyl(vinyl)tin
(7486-35-3)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tributyltin verbindingen
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,0015 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,0015 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
tributyltin verbindingen
Specifieke naam CMR
tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
tributyltin verbindingen
Specifieke naam op SZW-lijst
tributyltin verbindingen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid