tributyltin verbindingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 9:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tributyltin Verbindingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
tributyltin verbindingen
Engelse naam
tributyltin compounds
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS organotinverbindingen
organometaalverbindingen
(acryloyloxy)tributylstannaan
(E,E)-tributyl(hexa-2,4-dienoyloxy)stannaan
(Z,Z)-tributyl(octadeca-9,12-dienoyloxy)stannaan
[(octylsuccinyl)bis(oxy)]bis[tributylstannaan]
[(ftaloylbis(oxy)]bis(tributylstannaan)
[(tereftaloylbis(oxy)]bis(tributylstannaan)
[(tetrachloorftaloyl)bis(oxy)]bis(tributylstannaan)
[1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-tributyl[[[1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1-fenanthryl]carbonyl]oxy]stannaan
[1R-(1α,4aβ,4bα,7β,10aα)]-tributyl[[(-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trihydroxy-7-vinyl-1-fenanthryl)carbonyl]oxy]stannaan
[benzeen-1,2,4,5-tetrayltetrakis(carbonyloxy)]tetrakis[tributylstannaan]
[isopropylideenbis(p-fenyleenoxy)]bis[tributylstannaan]
1,3-propaandiol, 2-amino-2-ethyl-, reactieproducten met tributyl(pentyloxy)stannaan
1-methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazool
1-methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazool
2-(tributylstannyl)pyridine
2-(tri-n-butylstannyl)oxazool
2-(tri-n-butylstannyl)thiofeen
2,3-difluor-4-(tributylstannyl)pyridine
3-isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobuteen-1,2-dion
4-(tri-n-butylstannyl)pyridine
4-(tri-n-butylstannyl)thiazool
5,5,9,9-tetrabutyl-7-[(tributylstannyl)oxy]-6,8-dioxa-7-fosfa-5,9-distannatridecaan 7-oxide
5-methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine
allyltributylstannaan
azidotri-n-butyltin(IV)
bis(tributylstannyl)acetyleen
cis-1-ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethyleen
natrium tributylstannolaat
stannaan, tributyl-, mono(C3-23-vertakt acyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono(naftenoyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono(hars acyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono(tallolie vet acyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono[(C1-12-alkylsulfonyl)oxy] derivaten
stannaan, tributyl[(1-oxooctyl)oxy]-, vertakt
tributyl(2,4,5-trichloorfenoxy)stannaan
tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
tributyl(isodecanoyloxy)stannaan
tributyl(isononanoyloxy)stannaan
tributyl(isoundecanoyloxy)stannaan
tributyl(lauroyloxy)stannaan
tributyl(methacryloyloxy)stannaan
tributyl(myristoyloxy)stannaan
tributyl(neodecanoyloxy)stannaan
tributyl(nicotinoyloxy)stannaan
tributyl(nonylfenoxy)stannaan
tributyl(octanoyloxy)stannaan
tributyl(oleoyloxy)stannaan
tributyl(palmitoyloxy)stannaan
tributyl(pentachloorfenoxy)stannaan
tributyl(stearoyloxy)stannaan
tributyl(tert-decanoyloxy)stannaan
tributyl(trichlooracetoxy)stannaan
tributyl(undec-10-enoyloxy)stannaan
tributyl[(2,3-dibroom-2-methylpropionyl)oxy]stannaan
tributyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannaan
tributyl[(diethylthiocarbamoyl)thio]stannaan
tributyl[(dimethylthiocarbamoyl)thio]stannaan
tributyl[(ethylsulfonyl)oxy]stannaan
tributyl[(p-tert-butylbenzoyl)oxy]stannaan
tributyl[[(p-dodecylfenyl)sulfonyl]oxy]stannaan
tributylcyclopenta-2,4-dienylstannaan
tributylethynylstannaan
tributylmethylstannaan
tributylfenoxystannaan
tributylstannyl benzoaat
tributylthiocyanatostannaan
tributyltin acetaat
tributyltin bromide
tributyltin chloride
tributyltin fluoride
tributyltin hydroxide
triisooctyl 2,2',2''-[(1,1,3-tributyldistannathiaan-1-yl-3-ylideen)tris(thio)]triacetaat
tri-n-butyl(1-propenyl)tin, cis + trans
tributylfenyltin
tri-n-butyltin methanolaat
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 9:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
tributyltin verbindingen
Specifieke naam op ZZS tributyltin verbindingen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
tributyltin verbindingen
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
tributyltin verbindingen
Specifieke naam op KRW tributyltinverbindingen
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
tributyltin verbindingen
Specifieke naam op REACH bijlage XVII organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 20. organische tinverbindingen

Toelichtende voetnoten

1:

Volgens de CLP worden niet alle tributyltinverbindingen als ZZS aangemerkt maar volgens de KRW wel.

1:

Met inbegrip van tributyltin-kation (CAS 36643-28-4).

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 9:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tributyltin verbindingen
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,0002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,0015 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,0002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,0015 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

2:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

3:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

4:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 9:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 9:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
tributyltin verbindingen
Specifieke naam CMR tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten