tributyltin verbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tributyltin verbindingen

 

Stofgegevens

Engelse naam
tributyltin compounds
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS organotinverbindingen
Omvat
tributyl(vinyl)tin
tributyltin
tributyltin-kation
(acryloyloxy)tributylstannaan
(E,E)-tributyl(hexa-2,4-dienoyloxy)stannaan
(Z,Z)-tributyl(octadeca-9,12-dienoyloxy)stannaan
[(octylsuccinyl)bis(oxy)]bis[tributylstannaan]
[(ftaloylbis(oxy)]bis(tributylstannaan)
[(tereftaloylbis(oxy)]bis(tributylstannaan)
[(tetrachloorftaloyl)bis(oxy)]bis(tributylstannaan)
[1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-tributyl[[[1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1-fenanthryl]carbonyl]oxy]stannaan
[1R-(1α,4aβ,4bα,7β,10aα)]-tributyl[[(-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trihydroxy-7-vinyl-1-fenanthryl)carbonyl]oxy]stannaan
[benzeen-1,2,4,5-tetrayltetrakis(carbonyloxy)]tetrakis[tributylstannaan]
[isopropylideenbis(p-fenyleenoxy)]bis[tributylstannaan]
1,3-propaandiol, 2-amino-2-ethyl-, reactieproducten met tributyl(pentyloxy)stannaan
1-methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazool
1-methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazool
2-(tributylstannyl)pyridine
2-(tri-n-butylstannyl)oxazool
2-(tri-n-butylstannyl)thiofeen
2,3-difluor-4-(tributylstannyl)pyridine
3-isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobuteen-1,2-dion
4-(tri-n-butylstannyl)pyridine
4-(tri-n-butylstannyl)thiazool
5,5,9,9-tetrabutyl-7-[(tributylstannyl)oxy]-6,8-dioxa-7-fosfa-5,9-distannatridecaan 7-oxide
5-methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine
allyltributylstannaan
azidotri-n-butyltin(IV)
bis(tributylstannyl)acetyleen
cis-1-ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethyleen
natrium tributylstannolaat
stannaan, tributyl-, mono(C3-23-vertakt acyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono(naftenoyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono(hars acyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono(tallolie vet acyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono[(C1-12-alkylsulfonyl)oxy] derivaten
stannaan, tributyl[(1-oxooctyl)oxy]-, vertakt
tributyl(2,4,5-trichloorfenoxy)stannaan
tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
tributyl(isodecanoyloxy)stannaan
tributyl(isononanoyloxy)stannaan
tributyl(isoundecanoyloxy)stannaan
tributyl(lauroyloxy)stannaan
tributyl(methacryloyloxy)stannaan
tributyl(myristoyloxy)stannaan
tributyl(neodecanoyloxy)stannaan
tributyl(nicotinoyloxy)stannaan
tributyl(nonylfenoxy)stannaan
tributyl(octanoyloxy)stannaan
tributyl(oleoyloxy)stannaan
tributyl(palmitoyloxy)stannaan
tributyl(pentachloorfenoxy)stannaan
tributyl(stearoyloxy)stannaan
tributyl(tert-decanoyloxy)stannaan
tributyl(trichlooracetoxy)stannaan
tributyl(undec-10-enoyloxy)stannaan
tributyl[(2,3-dibroom-2-methylpropionyl)oxy]stannaan
tributyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannaan
tributyl[(diethylthiocarbamoyl)thio]stannaan
tributyl[(dimethylthiocarbamoyl)thio]stannaan
tributyl[(ethylsulfonyl)oxy]stannaan
tributyl[(p-tert-butylbenzoyl)oxy]stannaan
tributyl[[(p-dodecylfenyl)sulfonyl]oxy]stannaan
tributylcyclopenta-2,4-dienylstannaan
tributylethynylstannaan
tributylmethylstannaan
tributylfenoxystannaan
tributyltin benzoaat
tributylthiocyanatostannaan
tributyltin acetaat
tributyltin bromide
tributyltin chloride
tributyltin fluoride
tributyltin hydroxide
triisooctyl 2,2',2''-[(1,1,3-tributyldistannathiaan-1-yl-3-ylideen)tris(thio)]triacetaat
tri-n-butyl(1-propenyl)tin, cis + trans
tributylfenyltin
tri-n-butyltin methanolaat
tributyltin jodide
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
tributyltin verbindingen tributyl(vinyl)tin
(7486-35-3)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
tributyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannaan
(5035-67-6)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
tributyltin
(688-73-3)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
tributyltin-kation
(36643-28-4)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
tributyltin verbindingen tributyltin-kation
(36643-28-4)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Specifieke naam op KRW
tributyltinverbindingen
tributyltin-kation
Geplaatst als

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
tributyltin
(688-73-3)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Specifieke stofnaam op EPRTR
tributyltin en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tributyltin verbindingen tributyltin
(688-73-3)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
tributyltin-kation
(36643-28-4)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,020 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
3,17
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0002 µg/l
0,0002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,0015 µg/l
0,0015 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0002 µg/l
0,0002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,0015 µg/l
0,0015 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
10 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof)
0,7 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,1 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,065 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,065 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
0,065 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,065 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,25 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
0,25 en 0,115 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
tributyltin verbindingen
Specifieke naam CMR
tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid