formaldehyde Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

formaldehyde

 

Stofgegevens

CAS-nummer
50-00-0
EG-nummer
200-001-8
UN-nummers
1198
2209
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
formaldehyde
Synoniemen
methanal
formaldehyde en formaldehydebronnen
formaldehyde and formaldehyde releasers
Aquo-code
C1al
SIKB-id
785
Molecuulformule
C-H2-O
SMILES
C=O
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Biociden
Lijst ZZS
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
aldehydes
ketonen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
formaldehyde
(50-00-0)
Specifieke naam op ZZS
formaldehyde
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
3-2-2015

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
formaldehyde
(50-00-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
formaldehyde
(50-00-0)
Specifieke stofnaam op EPRTR
formaldehyde (methanal)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm formaldehyde
(50-00-0)
Milieu Lucht Lucht MTR
10 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
0,26
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
180 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
180 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren ernstig risiconiveau (opgelost)
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
160 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof)
0,1 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,1 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,1 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
0,1 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,1 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
2,5 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost)
50 µg/l
Mens Lucht Grenswaarde binnenlucht
120 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,15 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
0,12 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
0,5 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
0,41 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
1,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
17 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
130 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
1,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
17 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
88 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
1,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
17 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
69 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur
1.752 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
2,8 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
formaldehyde
(50-00-0)
Specifieke naam CMR
formaldehyde … %
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
formaldehyde
(50-00-0)
Specifieke naam op SZW-lijst
formaldehyde
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
formaldehyde
(50-00-0)
Specifieke naam ECHA
Formaldehyde
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
formaldehyde
(50-00-0)
formaldehyde
(50-00-0)
UN-nummer 1198
2209
Benaming en beschrijving 3.1.2 FORMALDEHYDE, OPLOSSING, BRANDBAAR
FORMALDEHYDE, OPLOSSING, met ten minste 25% formaldehyde
Klasse 2.2 3 8
Classificatiecode 2.2 FC
C9
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 3+8 8
Bijzondere bepalingen 3.3
533
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 R001
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 38 80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
formaldehyde
(50-00-0)
formaldehyde
(50-00-0)
UN-nummer 1198
2209
Benaming en beschrijving 3.1.2 FORMALDEHYDE, OPLOSSING, BRANDBAAR
FORMALDEHYDE, OPLOSSING, met ten minste 25% formaldehyde
GEVI-code 38 80
Stofindeling weg en spoor LF1 LNR
Stofindeling water NR LNR

Voetnoten