Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), met zuur behandelde zware nafteenhoudende fractie | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Verkregen Als Raffinaat Uit Een Zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat Uit Koolwaterstoffen Overwegend C20 Tot En Met C50, En Vormt Een Voltooide Olie Met Een Viscositeit Van Minstens 19 Cst Bij 40°C. Bevat Relatief Weinig Normale Paraffinen. Niet Of Licht Geraffineerde Basisolie, Destillaten (Aardolie), Met Zuur Behandelde Zware Nafteenhoudende Fractie

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), met zuur behandelde zware nafteenhoudende fractie
Engelse naam
Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic, Unrefined or mildly refined baseoil [A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.]
CAS-nummer
64742-18-3
EG-nummer
265-117-3
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), met zuur behandelde zware nafteenhoudende fractie
(64742-18-3)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), met zuur behandelde zware nafteenhoudende fractie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Alleen als deze producten minder dan 0,1% aan ZZS componenten bevatten, kan stofklasse gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1% ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. Voor meer gedetailleerde criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component zie: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels. Advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen wordt gegeven op de website van InfoMil: www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/mengsels-zzs/

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), met zuur behandelde zware nafteenhoudende fractie
(64742-18-3)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 400C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), met zuur behandelde zware nafteenhoudende fractie
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten