1,3,5-trichloorbenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3,5-Trichloorbenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,3,5-trichloorbenzeen
Engelse naam
1,3,5-trichlorobenzene
CAS-nummer
108-70-3
EG-nummer
203-608-6
Aquo-code
135TClBen
SIKB-id
44
Molecuulformule
C6-H3-Cl3
SMILES
Clc1cc(Cl)cc(Cl)c1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,3,5-trichloorbenzeen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
chloorbenzenen
organohalogenen
ZZS gechloreerde benzenen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
trichloorbenzenen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
1,3,5-trichloorbenzeen
(108-70-3)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Specifieke naam op ZZS 1,3,5-trichloorbenzeen
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Stofklassen voor luchtemissies
1,3,5-trichloorbenzeen
(108-70-3)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
1,3,5-trichloorbenzeen
(108-70-3)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Specifieke naam op OSPAR 1,3,5-trichloorbenzeen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2005 (Belgie en Luxemburg)
Review statement over achtergrond document 2010
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3,5-trichloorbenzeen
(108-70-3)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 50 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,5 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten