ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

1,3,5-trichloorbenzeen behoort tot ZZS gechloreerde benzenen

tonen verbergen

1,3,5-trichloorbenzeen behoort tot ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen