ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht voor subbranche 3.4.8 e het met een stookinstallatie met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW maken van: 1°. zetmeel of suiker, 2°. vismeel of visolie, en 3°. levensmiddelen of voeder

Download deze lijst

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS boorverbindingen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS butadienen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde benzenen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS steenkoolderivaten Gebruik verwacht