polyhalogeen-dibenzofuranen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 2:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Polyhalogeen-Dibenzofuranen

Stofgegevens

 
Stofnaam
polyhalogeen-dibenzofuranen
Engelse naam
polyhalogen dibenzo furans
Synoniem
polyhalogene dibenzofuranes
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 2:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
polyhalogeen-dibenzofuranen
Specifieke naam op ZZS polyhalogeen-dibenzofuranen
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
polyhalogeen-dibenzofuranen
Stofklasse voor luchtemissies ERS
Grensmassastroom 20 mg TEQ/jaar
Emissiegrenswaarde 0,1 ng TEQ/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 2:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 2:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 2:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten