Alkaline co-precipitation products of soluble aluminium, cobalt and nickel salts Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Alkaline co-precipitation products of soluble aluminium, cobalt and nickel salts

 

Stofgegevens

EG-nummer
954-979-2

Engelse naam
Alkaline co-precipitation products of soluble aluminium, cobalt and nickel salts
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Alkaline co-precipitation products of soluble aluminium, cobalt and nickel salts
Specifieke naam ECHA
Alkaline co-precipitation products of soluble aluminium, cobalt and nickel salts
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid