1,2-dibroom-3-chloorpropaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-dibroom-3-chloorpropaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
96-12-8
EG-nummer
202-479-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,2-dibromo-3-chloropropane
Synoniem
dibroomchloorpropaan
Aquo-code
12DBr3ClC3a
SIKB-id
34
Molecuulformule
C3-H5-Br2-Cl
SMILES
ClCC(Br)CBr
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Specifieke naam op ZZS
dibroomchloorpropaan; 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Specifieke naam CMR
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Specifieke naam op SZW-lijst
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met mutagene stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Specifieke naam ECHA
1,2-dibromo-3-chloropropane
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid