1,2-dibroom-3-chloorpropaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Dibroom-3-Chloorpropaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
Engelse naam
1,2-dibromo-3-chloropropane
CAS-nummer
96-12-8
EG-nummer
202-479-3
Aquo-code
12DBr3ClC3a
SIKB-id
34
Synoniem
dibroomchloorpropaan
Molecuulformule
C3-H5-Br2-Cl
SMILES
C(Br)(CBr)CCl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
gehalogeneerde koolwaterstoffen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Specifieke naam op ZZS dibroomchloorpropaan; 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Specifieke naam CMR 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
(96-12-8)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van mutagene stoffen Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten