ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

1,2-dibroom-3-chloorpropaan behoort tot ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen