ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht voor subbranche 3.4.8 c het maken of bewerken van dierlijke of plantaardige oliën of vetten

Download deze lijst

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS chroom (VI) verbindingen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS kwik en kwikverbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS lood en loodverbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS nikkel en nikkelverbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden Emissie verwacht