ethanal Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ethanal

 

Stofgegevens

CAS-nummer
75-07-0
EG-nummer
200-836-8
UN-nummer
1089
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
acetaldehyde
Synoniemen
aceetaldehyde
acetaldehyde
acetic aldehyde,
aldehyde
ethanal
ethylaldehyde
Aquo-code
C2al
SIKB-id
249
Molecuulformule
C2-H4-O
SMILES
CC=O
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
ethanal
(75-07-0)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
12-10-2018

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
ethanal - VERWIJDERD VAN LIJST
(75-07-0)
Datum verwijdering
12-10-2018
Reden verwijdering
Plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
ethanal
(75-07-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
ethanal
(75-07-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
aceetaldehyde; ethanal
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethanal
(75-07-0)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
70 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
37 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
20 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
92 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
50 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
82 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
910 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
2.800 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
82 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
630 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
1.900 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
82 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur
9.900 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
1,0 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
ethanal
(75-07-0)
Specifieke naam CMR
aceetaldehyde; ethanal
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
ethanal
(75-07-0)
Specifieke naam op SZW-lijst
aceetaldehyde
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
ethanal
(75-07-0)
Specifieke naam ECHA
Acetaldehyde
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ethanal
(75-07-0)
UN-nummer 1089
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACEETALDEHYDE (ethanal)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU8
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ethanal
(75-07-0)
UN-nummer 1089
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACEETALDEHYDE (ethanal)
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF1

Voetnoten