halosulfuronmethyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/9/2020 om: 7:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Halosulfuronmethyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
halosulfuronmethyl
Engelse naam
halosulfuron-methyl
CAS-nummer
100784-20-1
EG-nummer
600-130-3
Synoniem
methyl 3-chloor-5-{[(4,6- dimethoxypyrimidine-2- yl)carbamoyl]sulfamoyl}- 1-methyl-1H-pyrazool-4- carboxylaat
methyl 3-chloro-5-{[(4,6- dimethoxypyrimidin-2-yl) carbamoyl]sulfamoyl}-1- methyl-1H-pyrazole-4- carboxylate
Molecuulformule
C13-H15-Cl-N6-O7-S
SMILES
CN1C(=C(C(=N1)Cl)C(=O)OC)S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=CC(=N2)OC)OC
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 7/9/2020 om: 7:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
halosulfuronmethyl
(100784-20-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 7/9/2020 om: 7:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/9/2020 om: 7:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/9/2020 om: 7:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
halosulfuronmethyl
(100784-20-1)
Specifieke naam CMR halosulfuronmethyl (ISO); methyl 3-chloor-5-{[(4,6- dimethoxypyrimidine-2- yl)carbamoyl]sulfamoyl}- 1-methyl-1H-pyrazool-4- carboxylaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Verordening (EU) 2020/217 tot wijziging van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
halosulfuronmethyl
(100784-20-1)
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten