polychloorterfenylen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 4:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Polychloorterfenylen

Stofgegevens

 
Stofnaam
polychloorterfenylen
Stofafkorting
PCTs
Engelse naam
polychlorinated terphenyls
CAS-nummer
61788-33-8
EG-nummer
262-968-2
Synoniem
polychlorinated terphenyls (pct's)
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 4:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
polychloorterfenylen (PCTs)
(61788-33-8)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 30-05-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
polychloorterfenylen (PCTs)
(61788-33-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
polychloorterfenylen (PCTs)
(61788-33-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII polychloorterfenylen (pct's)
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII
En beperkingsvoorwaarden volgens Richtlijn 96/59/EG

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege risico's gelijkwaardig aan die van PCBs. Aangezien PCBs ZZS zijn, wordt geconcludeerd dat PCTs dat dan ook zijn.

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 4:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 4:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 4:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten