residuen van koper-ijzer-lood-nikkel mat, onoplosbaar in in zwavelzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

residuen van koper-ijzer-lood-nikkel mat, onoplosbaar in in zwavelzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
102110-49-6
EG-nummer
310-050-8

Engelse naam
residues, copper-iron-lead-nickel matte, sulfuric acid-insol.
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
residuen van koper-ijzer-lood-nikkel mat, onoplosbaar in in zwavelzuur
(102110-49-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
residuen van koper-ijzer-lood-nikkel mat, onoplosbaar in in zwavelzuur
(102110-49-6)
Specifieke naam ECHA
Residues, copper-iron-lead-nickel matte, sulfuric acid-insol.
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid