[µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

[Μ-[Carbonato(2-)-O:O’]] Dihydroxytrinikkel

Stofgegevens

 
Stofnaam
[µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel
Engelse naam
[µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxy trinickel
CAS-nummer
65405-96-1
EG-nummer
265-748-4
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS nikkel en nikkelverbindingen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
[µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel
(65405-96-1)
Specifieke naam op ZZS [µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
[µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel
(65405-96-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
[µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel
(65405-96-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 27. nikkel en nikkelverbindingen

Toelichtende voetnoten

47:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

46:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm [µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel
(65405-96-1)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

Richtwaarde per 1 januari 2013, gedefinieerd als het totale gehalte in de PM10 fractie.

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
[µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel
(65405-96-1)
Specifieke naam CMR nikkelcarbonaat; basisch nikkelcarbonaat; koolzuur nikkel (2+) zout [1], koolzuur nikkelzout [2], [µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel [3], [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel [4]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten