kwiknucleaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kwiknucleaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
12002-19-6
UN-nummer
1639

Engelse naam
mercury nucleate
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS kwik en kwikverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kwiknucleaat
(12002-19-6)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege KRW
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Datum toevoeging
4-7-2016

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kwiknucleaat
(12002-19-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

OSPAR
kwiknucleaat
(12002-19-6)
Specifieke naam op OSPAR
kwik en organokwikverbindingen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2004 (UK)
Review statement over achtergrond document
2009

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
kwiknucleaat
(12002-19-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
kwikverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
kwiknucleaat
(12002-19-6)
UN-nummer 1639
Benaming en beschrijving 3.1.2 KWIKNUCLEAAT
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
kwiknucleaat
(12002-19-6)
UN-nummer 1639
Benaming en beschrijving 3.1.2 KWIKNUCLEAAT
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten