molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68130-36-9
EG-nummer
268-585-7

Engelse naam
molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat
(68130-36-9)
Specifieke naam op ZZS
molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat
(68130-36-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat
(68130-36-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat
(68130-36-9)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat
(68130-36-9)
Specifieke naam CMR
nikkel(II)sulfiet [1], nikkeltelluurtrioxide [2], nikkeltelluurtetraoxide [3], molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat [4]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat
(68130-36-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat
(68130-36-9)
Specifieke naam ECHA
Molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid