1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3,4,7,8-Hexachloordibenzodioxine

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine
Engelse naam
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxin
CAS-nummer
39227-28-6
EG-nummer
694-767-4
Aquo-code
PCDD66
SIKB-id
14
Synoniem
1,2,3,4,7,8- H6CDD
Molecuulformule
C12-H2-Cl6-O2
SMILES
c1c2c(cc(c1Cl)Cl)Oc3c(c(c(c(c3Cl)Cl)Cl)Cl)O2
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
polychloor-p-dioxinen (PCDDs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine
(39227-28-6)
Stofklasse voor luchtemissies ERS
Grensmassastroom 20 mg TEQ/jaar
Emissiegrenswaarde 0,1 ng TEQ/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

behoort tot dioxinen en dioxineachtige verbindingen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine
(39227-28-6)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 0,0065 µg/kg
 

Toelichtende voetnoot

53:

Milieukwaliteitsnorm

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2027

Som van PCDD (polychloordibenzo-p-dioxinen) + PCDF (polychloordebenzufuranen) + PCB-DL (dioxineachtige polychloorbifenylen)

Uitgedrukt in TEQ's: toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten