spirodiclofen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 16:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

spirodiclofen

 
Stofgegevens
Stofnaam spirodiclofen
Engelse naam spirodiclofen
CAS-nummer 148477-71-8
EG-nummer 604-636-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code spirdcfn
SIKB-id 4697
Synoniem 3-(2,4-dichloorfenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-een-4-yl-2,2-dimethylbutyraat
3-(2,4-dichloorfenyl)-2-oxo-1- oxaspiro[4.5]dec-3-een-4-yl- 2,2-dimethylbutyraat
spirodiclofen (ISO)
Molecuulformule C21-H24-Cl2-O4
SMILES CCC(C)(C)C(=O)OC1=C(C(=O)OC11CCCCC1)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 16:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
spirodiclofen
(148477-71-8)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 12-10-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
spirodiclofen
(148477-71-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
spirodiclofen
(148477-71-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-dichloorfenyl)- 2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2- dimethylbutyraat
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 16:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm spirodiclofen
(148477-71-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,025 µg/l

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 16:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
spirodiclofen
(148477-71-8)
Specifieke naam CMR spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-dichloorfenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-een-4-yl-2,2-dimethylbutyraat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR Categorie 2 volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
spirodiclofen
(148477-71-8)
Specifieke naam op SZW-lijst spirodiclofen (ISO)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
spirodiclofen
(148477-71-8)
Specifieke naam ECHA spirodiclofen (ISO);3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/118528
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.