nafteenzuren, loodzouten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

nafteenzuren, loodzouten

 

Stofgegevens

CAS-nummer
61790-14-5
EG-nummer
263-109-4

Engelse naam
naphthenic acids, lead salts
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
nafteenzuren, loodzouten
(61790-14-5)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
4-4-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
nafteenzuren, loodzouten
(61790-14-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
nafteenzuren, loodzouten
(61790-14-5)
Specifieke naam ECHA
Naphthenic acids, lead salts
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid