rubidium chromaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

rubidium chromaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13446-72-5
EG-nummer
236-601-1

Engelse naam
rubidium chromate
Molecuulformule
Cr-O4-Rb2
SMILES
[Rb+].[Rb+].[O-][Cr](=O)(=O)[O-]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
rubidium chromaat
(13446-72-5)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
7-12-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
rubidium chromaat
(13446-72-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
rubidium chromaat
(13446-72-5)
Specifieke naam ECHA
Rubidium chromate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid